Duur­zaamheid en gebruik dieren bij evene­menten


PvdD moties aange­nomen

23 mei 2019

Succes in de Goudse Raad!
Afgelopen woensdag 22 mei 2019 dienden wij 2 moties in over evenementen die beide werden aangenomen.

Dieren zijn levende wezens, geen hebbedingen of productiemiddelen. De Partij voor de Dieren wil dan ook dat er een eind komt aan het misbruik van dieren omwille van traditie, vermaak en mode.
Dankzij onze, door de Raad aangenomen, motie is het nu eindelijk zover! De gemeente Gouda zal voortaan niet meer meebetalen aan het inzetten van dieren ter vermaak bij evenementen. Een mooie stap op weg naar een Gouda waarin helemaal geen dieren meer zullen worden gebruikt voor het vermaak van de mens.

In een tweede motie riepen wij de gemeente op om naast richtlijnen ook concrete doelen te maken voor evenementen hoe te verduurzamen op het gebied van zero-plastic, zero-zwerfies, catering, vervoer, energie en sluiten van de kringstoffenkringloop. Zo worden de organisatoren geholpen zinvolle keuzes maken die goed zijn voor mens, dier en natuur.
Ook deze motie werd aangenomen.