Resul­taten vuur­werk­meldpunt aange­boden aan burge­meester


10 februari 2016

Burgemeester Schoenmaker ontvangt tegeltje van fractievoorzitter Corina Kerkmans

Op woensdag 10 februari overhandigde onze fractievoorzitter Corina Kermans de resultaten van het meldpunt 'vuurwerkvrije zone' aan burgemeester Milo Schoenmaker.
De Partij voor de Dieren Gouda plaatste het meldpunt in december op de website. Goudse inwoners konden via dit meldpunt voor hun straat, een park of ander gebied een verzoek tot het instellen van een vuurwerkvrije zone indienen. Deze aanvragen zijn opgenomen in een dossier met achtergrondinformatie over de effecten van vuurwerk voor mens, dier en milieu.

"Voor het eerst hebben 66 inwoners van Gouda aangegeven dat zij voor zichzelf een hun dierbaren betere bescherming willen via een vuurwerkvrije zone. Wij vragen het College dan ook deze oproepen stuk voor stuk serieus te nemen en in behandeling te nemen." aldus Kermans die de burgemeester ook nog een tegeltje aanbood met daarop de wijsheid: "Beter één centrale vuurwerkshow op de Markt, dan 40% meer fijnstof in de lucht".
De Partij voor de Dieren Gouda is namelijk voorstander van een verbod op particulier vuurwerk en voorstander van een centrale vuurwerkshow. In afwachting van dat landelijke verbod, willen we echter dat er zoveel mogelijk vuurwerkvrije zones in Gouda komen

Elke jaarwisseling lopen honderden mensen ernstig letsel op, waaronder een groot aantal kinderen - in de meeste
gevallen als gevolg van legaal vuurwerk. De helft van de slachtoffers zijn omstanders die zelf geen vuurwerk afstaken,
zowel tijdens als buiten de toegestane afsteektijden. Daarnaast ervaren veel mensen gezondheidsklachten en stress.
Er is veel overlast en schade voor het milieu. Tevens worden dieren ernstig verstoord in hun natuurlijke habitat en sterven er elk
jaar weer dieren van angst.

Vanwege het grote gevaar van lichamelijk letsel wordt in de meeste andere landen niet toegestaan dat vuurwerk door burgers zelf wordt afgestoken. Uit onderzoek onder Nederlandse gemeenteraadsleden, wethouders en burgemeesters blijkt dat een ruime meerderheid van hen het idee van een vuurwerkverbod tijdens de jaarwisseling steunt. Ook een ruime meerderheid van de bevolking wil alleen nog professionele vuurwerkshows.
Een verbod op het afsteken van vuurwerk door particulieren is dus alleszins te verdedigen. En zolang dat nog niet gerealiseerd is, is het minste wat de gemeente Gouda kan doen het instellen van vuurwerkvrije zones.

Dossier en overzicht van de meldingen (de meldingen zelf zijn om privacyredenen niet in deze webversie opgenomen)

Corina Kermans overhandigd dossier aan burgemeester Schoenmaker