Zwanen­driften verboden - onze inzet


1 juli 2016

Vandaag zou oorspronkelijk het verbod op het zwanendriften in gaan.
Inmiddels is de nieuwe Wet Natuurbescherming door staatssecretaris Van Dam (om praktische redenen) een half jaar uitgesteld tot 1 januari 2017.
Maar dan is het ook echt definitief afgelopen met deze verschrikkelijke praktijk!

De Partij voor de Dieren heeft zowel in het Parlement als in de Provinciale Staten zich uitvoerig ingezet voor een verbod op het zwanendriften.
Als lokale Goudse fractie, midden in het Groene Hart, hebben wij natuurlijk ook onze bijdrage geleverd en niet zonder succes!

Raadsvragen leiden tot gezamenlijke brief van zes Groene Hart gemeentes aan ministerie

Zo stelde onze fractie het College vorig jaar verschillende artikel 38 vragen waarin onder meer werd aangedrongen op een initiatief van de gemeente Gouda om samen met regiogemeenten een brief op te stellen aan de staatssecretaris om zo spoedig mogelijk tot een verbod te komen.
De gemeente stemde daarmee in en stuurde in april vorig jaar samen met 5 ander Groene Hart gemeentes een brief naar het ministerie ter ondersteuning van de petitie die de werkgroep 'Stop het Zwanendriften' eerder namens 16.700 burgers aan de Tweede Kamer had aangeboden.

Onze rol bij het ontstaan van de werkgroep Stop het Zwanendriften en de petitie.

Als Partij voor de Dieren Gouda hadden wij ook een rol bij het ontstaan van bovengenoemde werkgroep 'Stop het Zwanendriften'. Want ruim voordat we in Gouda een fractie in de gemeenteraad hadden, hebben we ons als werkgroep Gouda e.o. van de PvdD bezig gehouden met de strijd tegen dit buitengewoon dieronvriendelijke beroep.

In 2013 zijn wij als PvdD-werkgroep een petitie gestart met de oproep het zwanendriften te verbieden. Deze petitie hebben we in 2014 met 6000 handtekeningen en een zwartboek vol verhalen van ooggetuigen aangeboden aan staatssecretaris Dijksma.

Daarmee stonden we dus aan de wieg van de onafhankelijke werkgroep Stop het Zwanendriften die door enkele van onze vrijwilligers werd opgericht om de petitie over te nemen met als doel die ook aan te kunnen bieden aan de Tweede Kamer.
Dat gebeurde in januari 2015. Met een veelvoud aan handtekeningen en in samenwerking met verschillende grote en kleine dierenwelzijnsorganisaties werd zo een krachtig signaal afgegeven aan de Kamer.
In de Kamerbrief waarin de staatssecretaris het verbod op het zwanendriften aankondigt wordt direct verwezen naar deze petitie als aanleiding om met een reactie naar de Kamer te komen.

Onze raadsvragen over het zwanendriften:
Artikel 38 vragen over het zwanendriften
Artikel 38 vragen over handhaving zwanendriften