art. 38 vragen over zwanen­driften


Indiendatum: mrt. 2015

Onderwerp: zwanendriften
Namens: Partij voor de Dieren, SP, PvdA en Groen Links

Inleiding
Op 19 januari 2014 heeft het College in antwoord op artikel 38 vragen van de PvdA fractie te kennen gegeven de ongerustheid die leeft over het zwanendriften te begrijpen, contact te houden met regiogemeenten over verdere stappen en bereid te zijn om zich aan te sluiten bij kansrijke initiatieven tegen de praktijk van het zwanendriften. Als voorbeeld wordt daarbij genoemd het opstellen van een gezamenlijke brief aan het ministerie van Economische Zaken (EZ).
Ondertussen blijft de maatschappelijke onrust rondom zwanendriften bestaan en is er eind januari 2015 een petitie met de handtekeningen van meer dan 16.700 burgers aan de Tweede Kamer overhandigd. In deze petitie wordt opgeroepen tot een landelijke verbod op het zwanendriften. De petitie wordt ondersteund door onder meer de landelijke Dierenbescherming en World Animal Protection (WPA) en door een groot aantal dierennoodhulp organisaties uit het Groene Hart.
Naar aanleiding van genoemde petitie is de staatssecretaris door de vaste Kamercommissie voor Economische Zaken om een reactie gevraagd, deze reactie komt uiterlijk april. Ook hebben Kamerleden aangegeven het onderwerp opnieuw op de agenda te willen zetten.

Naar aanleiding van uw eerdere antwoorden en de recente ontwikkelingen hebben wij de volgende vragen:

  1. Kunt u aangeven of er sinds januari 2014 overleg met de regiogemeenten is geweest over deze kwestie en zo ja, wat daarvan de inhoudelijke en praktische resultaten zijn geweest en welke positie de gemeente Gouda daarin heeft ingenomen?
  2. Is de door u als mogelijke actie opgebrachte gezamenlijke brief reeds aan het ministerie verstuurd? Zo ja, kunnen wij deze dan ontvangen?
  3. Mocht deze brief nog niet zijn verstuurd, bent u het met ons eens dat er op landelijke politiek niveau nu een zeer goed momentum is ontstaan, waardoor een brief aan EZ een kansrijk initiatief is? Zo nee, waarom niet?
  4. Is de gemeente Gouda bereid om het initiatief te nemen tot het opstellen van zo'n brief, deze af te stemmen met de regiogemeenten en uiterlijk maart 2015 zorg te dragen voor verzending aan de staatssecretaris?


Informatie: www.stophetzwanendriften.nl en http://petities.nl/petitie/stop-het-zwanendriften

Het antwoord dat de gemeente Gouda begin 2014 gaf op de vragen van de PvdA, waarnaar in deze artikel 38 vragen wordt verwezen, kunt u hier vinden.

Indiendatum: mrt. 2015
Antwoorddatum: 1 jan. 1970

Het antwoord op onze vragen over het zwanendriften vindt u hier.

Interessant voor jou

Technische vragen over grondverkoop Oostpolder

Lees verder

Technische vragen over vuurwerk

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer