Partij voor de Dieren maakt Gouda schoner én mooier


25 november 2015

Afgelpen zaterdag, 21 november, heeft de Partij voor de Dieren Gouda zo’n 15 zakken zwerfafval rondom de rotonde bij de Stolwijkersluis verwijderd. Ondersteund door diverse vrijwilligers, wordt telkens een ander gedeelte van Gouda ontdaan van zogenoemde “zwerfies”. Met deze terugkerende activiteit wil de partij niet alleen haar steentje bijdragen aan een schoon Gouda, maar ook aandacht vragen voor de gevolgen van zwerfafval. Corina Kerkmans, fractievoorzitter van Partij voor de Dieren Gouda: ‘Het verwijderen van zwerfvuil voorkomt dat plastic of andere schadelijke materialen in de natuur terecht komen. En daarmee onze leefomgeving én die van de dieren vervuilen.’

Plastic soep

Tot het verzamelde afval behoorden dit keer naast talloze sigarettenpeuken, blikjes, plastic flesjes en ander verpakkingsmateriaal, ook een stuk dekzeil van rond de 4 meter. Kerkmans: ‘Vooral bij de oever van de IJssel lag het bezaaid met rommel. En dat Goudse afval spoelt allemaal via de rivier zo de zee in, waar het bijdraagt aan de plastic soep die onze oceaan feitelijk is. Een bedreiging voor mens en dier.’ Naast de oogst van zo’n 15 vuilniszakken vol rommel en het stuk dekzeil, signaleerde de partij een tweetal verroeste fietsen bij een sloot. Hiervan is melding gemaakt bij de gemeente Gouda die heeft aangegeven de fietsen zo spoedig mogelijk te verwijderen.

16 januari schoonmaakactie

Partij voor de Dieren Gouda organiseert met enige regelmaat schoonmaakacties. Data en locaties worden via de social media en website van de partij bekend gemaakt. Mensen die willen helpen kunnen zich via deze kanalen aanmelden. Afhankelijk van de weersomstandigheden zal de eerstvolgende actie zaterdag 16 januari 2016 plaatsvinden. Corina Kerkmans: ‘Waarschijnlijk gaan we dit keer aan de slag in een van de wijken van Gouda. We hebben al de nodige straten op het oog waar veel zwerfafval ligt. We hopen dat veel mensen zich voor de schoonmaakactie aanmelden. Want alle hulp is welkom om Gouda een beetje schoner én mooier te maken.’

De groep vuil-verwijderaars bij een kopje koffie.
De ondernemer aan de rotonde bood ons tijdens het werk een gratis kopje koffie aan.