Bomen zijn van levens­belang


Partij voor de Dieren stelt vragen over bomenkap

1 juni 2020

Natuur in de stad is van levensbelang. Met natuur in de nabijheid voelen mensen zich prettiger en rustiger. Natuur in de stad is ook belangrijk voor de dieren die er leven, voor de biodiversiteit, tegen hitte-eilanden en wateroverlast en voor ons klimaat.

Bomen spelen daarbij een belangrijke en onmisbare rol. De Partij voor de Dieren is dan ook uiterst kritisch als er weer plannen zijn om bomen te kappen en ondersteunt initiatieven van inwoners om de bomen in hun buurt of straat te beschermen graag met kritische vragen aan het College.

De afgelopen tijd stelden we de volgende Raadsvragen over (dreigende) bomenkap: