Art. 38-vragen: bomen Voor­wil­len­seweg


Indiendatum: mrt. 2020

Afgelopen jaar heeft de gemeente kapvergunningen verleend voor de rij oudste bomen aan de Voorwillenseweg, die naast hun natuurwaarde ook een cultuurhistorische waarde hebben, in verband met de ontwikkeling van de locatie van de voormalige Anne Frank school. Verschillende bewoners hebben hier bezwaar tegen aangetekend en deze zijn na advies van de bezwaarschriftencommissie ongegrond verklaard. De bewoners hebben vervolgens contact opgenomen met de projectontwikkelaar, die in 2018 genomineerd was voor de Duurzaam Bouwen Award. Deze projectontwikkelaar heeft vervolgens nog eens kritisch naar het plan gekeken en een inspanningsverplichting op zich genomen een deel van de bomen te behouden.

Ook de voorzieningenrechter heeft voorlopig de kap van enkele bomen verboden, waar de bewoners om gevraagd hadden met dezelfde argumenten die ook aan de bezwaarschriftencommissie voorgelegd waren.

  1. Wat waren de overwegingen van de gemeente dat deze bomen wel gekapt konden worden?
  2. Kent de gemeente de overwegingen van de projectontwikkelaar?
  3. Zo ja, is de gemeente niet tot dezelfde conclusies gekomen als de projectontwikkelaar? Op welke punten wijkt het oordeel van de gemeente af?
  4. Zo nee, bent u bereid om de conclusies van de projectontwikkelaar te evalueren en te bekijken waar de gemeente van kan leren? Waarom wel of niet?
  5. Deelt het college onze mening dat de gemeente te lichtvaardig de kapvergunning aangevraagd heeft nu de voorzieningenrechter de gemeente in het ongelijk heeft gesteld?
  6. Zo ja, welke acties gaat het college ondernemen om de mogelijkheden van het behoud van het in veel opzichten waardevolle groen van de bomen beter te onderzoeken om dergelijke situaties in de toekomst te voorkomen?