Bomen Glori­ant­plantsoen blijven behouden!


Motie met alter­natief plan van Partij vooor de Dieren aange­nomen

6 oktober 2021

Al in mei vorig jaar stelden wij kritische vragen aan het College over de, tijdens een bewonersbijeenkomst bekend gemaakte, voorgenomen kap van bomen aan het Gloriantplantsoen,

Vanavond kwam de gang van zaken rond de bomenkap aan het Gloriantplantsoen opnieuw ter sprake in de Raad en diende de PvdD een motie in waarin gepleit werd voor een alternatief plan om de bomen in het Gloriantplantsoen te redden.
Deze dreigden namelijk in verband met de aanstaande ophoging gekapt te worden.

Doordat het alternatieve plan duurder zou uitpakken bleef het tot op het laatst spannend of de motie het zou halen. Met een twee derde meerderheid is de motie uiteindelijk aangenomen.

De wethouder gaat nu hiermee aan de slag zodat de ophoging gaat leiden tot een mooiere, groenere buurt, waarin het voor kinderen heerlijk spelen is onder de schaduw van de bomen.

Wederom een succes voor onze fractie, en een speciaal woord van dank voor Manon Bossard wiens onvermoeibare energie om deze bomen te willen redden velen heeft geĆÆnspireerd!