Tech­nische vragen: Afval­ver­min­dering in Gouda


Indiendatum: 4 nov. 2020

Naar aanleiding van het bericht dat de gemeente Rotterdam het hoger beroep over het tegengaan van ongeadresseerd reclamedrukwerk heeft gewonnen, hebben de fracties van de ChristenUnie en de Partij voor de Dieren Gouda een aantal technische vragen op eerder ingediende technische vragen dit jaar.

In de beantwoording op die eerder ingediende vragen die wij ontvingen op 23 maart 2020, staat als antwoord op vraag 3 dat Gouda een uitspraak van de Hoge raad afwacht, voordat verdere actie wordt ondernomen voor de invoering in Gouda. Deze toekomstige uitspraak betreft een zaak tegen de invoering van de Ja-Ja sticker door de gemeente Utrecht, die ook huis aan huis bladen daarin wil betrekken. De uitspraak van de Hoge Raad die moet volgen gaat er om of huis aan huis bladen ook onder de regeling mogen vallen of dat het hier een schending van de persvrijheid betreft.
Het argument van onze gemeente om deze uitspraak, die in 2021 wordt verwacht, af te wachten staat in antwoord 5: Gouda verwacht dat huis aan huis bladen een extra mogelijkheid geven aan adverteerders om op grote schaal ongeadresseerde reclame te verspreiden. Ondertussen worden er wekelijks in Gouda nog vele kilo’s papier verspild.

Derhalve geeft de uitkomst van het hoger beroep voor Rotterdam, aanleiding tot de volgende vragen:

  1. Klopt onze conclusie dat met de uitspraak van de rechtbank in het hoger beroep van Rotterdam over ongeadresseerd reclamedrukwerk, de ja ja sticker ook in Gouda zonder verdere belemmeringen zou kunnen worden ingevoerd voor ongeadresseerd drukwerk? Graag toelichting bij uw antwoord.
  2. Is er meer bekend over de vermindering van papiergebruik bij gemeenten die de Ja-Ja sticker hebben ingevoerd? En welke reductie van papiergebruik wordt behaald bij deze gemeenten? Kunt u deze gegevens met ons delen?
  3. In hoeverre treed in andere gemeenten het effect van adverteerders op die hun folders en reclame op laten nemen in huis- aan huisbladen zoals door u gesuggereerd in het antwoord op technische vraag 5? In hoeverre gaat dit ten koste van de besparing van papiergebruik?
  4. Een huis aan huis blad moet volgens onze informatie minimaal 10% redactionele content bevatten. Voldoet een huis-aan huisblad ook nog aan die regels als het losse reclamefolders mee verspreidt?
  5. In hoeverre denkt u dat bij invoering van de ja ja sticker, dat het aantal advertenties in de Huis aan Huis bladen zal toenemen en daarmee de hoeveelheid papier per krant?
  6. Is de informatie die Gouda aan het verzamelen was omtrent de invoering van de Ja-Ja sticker inmiddels gereed en kan deze informatie worden toegevoegd als antwoord op deze vraag? (beantwoording vraag 7 technische vragen eerder dit jaar)