Aanvul­lende tech­nische vragen op 'Bouwen in de Spoorzone'


Indiendatum: feb. 2019

Aanvullende vragen naar aanleiding van deze vraag.

Onder dankzegging voor het antwoord, twee aanvullende vragen om zeker te zijn dat we het goed begrijpen:

  • Kan aangegeven worden welk deel binnen de door ons aangebrachte blauwe cirkel het deels braakliggende bouwkavel (Spoorzone A1) is?
  • Er ligt een stuk moerasbos in het gebied wat een unieke waarde is. Daarvan gaan we uit dat het de bestemming ‘natuur’ heeft. Klopt dit, wordt daar met zekerheid niet gebouwd, een tuin of speeltuin van gemaakt of een andere invulling aan gegeven zodat het gebied in ieder geval zoals het is, ofwel onaangetast? Dezelfde vraag ook voor het watergebied?

Indiendatum: feb. 2019
Antwoorddatum: 11 feb. 2019

Het bestemmingsplan is kaderstellend. De ingetekende blauwe cirkel beslaat deels bestaande natuur, deels infrastructuur en deels braakliggende bouwkavels (Spoorzone A1). De lijn van de Verstedelijkingsagenda is het transformeren van braakliggende kavels of verouderde kantoor- en bedrijfspanden. Daarnaast is helder geformuleerd (op pagina 23) dat het stedelijk gebied van Gouda groener en meer ‘water robuust’ moet worden. Op basis van deze uitgangspunten zijn enkele locaties naar voren gekomen die interessant zijn voor woningbouw, zoals indicatief aangegeven op het kaartje in de raadsmemo.