Tech­nische vraag: Bouwen in de Spoorzone


Indiendatum: jan. 2019

Via de weekzending ontvingen we afgelopen najaar de nota ‘ Verstedelijkingsagenda’ van het College over bouwen in de Spoorzone. Deze geeft ons aanleiding tot vele vragen. We zagen echter dat dit onderwerp op de planning voor dit voorjaar staat, daar zullen we ons op gaan richten. Maar deze technische vraag zien wij graag al eerder en op korte termijn beantwoord. Zie daarvoor de bijgeleverde foto.

Gaat er binnen het met blauwe lijnen omcirkelde gebied wel of niet gebouwd worden? Doordat daar geen ‘ huisjes’ in staan getekend (zie afbeelding bovenaan deze pagina), lijkt het alsof daar geen bebouwing komt. Maar klopt dat ook?

Indiendatum: jan. 2019
Antwoorddatum: 4 jan. 2019

Het bestemmingsplan is kaderstellend. De ingetekende blauwe cirkel beslaat deels bestaande natuur, deels infrastructuur en deels braakliggende bouwkavels (Spoorzone A1). De lijn van de Verstedelijkingsagenda is het transformeren van braakliggende kavels of verouderde kantoor- en bedrijfspanden. Daarnaast is helder geformuleerd (op pagina 23) dat het stedelijk gebied van Gouda groener en meer ‘water robuust’ moet worden. Op basis van deze uitgangspunten zijn enkele locaties naar voren gekomen die interessant zijn voor woningbouw, zoals indicatief aangegeven op het kaartje in de raadsmemo.