Tech­nische vragen nav pers­be­richt: Hoofdveld Olympia wordt kunstgras


Indiendatum: jan. 2019

Geachte collega’s,

Naar aanleiding van het onderstaande persbericht over Olympia hebben D66 en de Partij voor de Dieren Gouda de volgende twee technische vragen:

  1. Hoe wordt het verdwijnen van deze oppervlakte groen gecompenseerd?
  2. Wordt voor dit kunstgras rubbergranulaat gebruikt?

Met vriendelijke groet,

Corina Kerkmans, PVDD
Egbert Jan Kuijlaars, D66

Persbericht:

Hoofdveld Olympia wordt kunstgras
woensdag 16 januari officieel moment

In 2019 jagen de voetballers van Olympia de bal na op kunstgras. In de zomerstop van dit jaar wordt het hoofdveld - wat nu bestaat uit natuurgras - vervangen door kunstgras. Dit is nodig om de wedstrijden te kunnen blijven spelen en om er ook trainingen te kunnen geven, want er is momenteel een tekort aan capaciteit.

Los van de eigen trainingen en wedstrijden worden de velden van Olympia ook gebruikt door derden, zoals scholen en buurtkinderen. Het intensieve gebruik zorgt ervoor dat het gras tijd nodig heeft om te herstellen. In die tijd kan het veld minder of niet worden gebruikt. Dit is met kunstgras niet aan de orde. Het Goudse college heeft tot vervanging van het veld besloten, omdat voor hen voorop staat dat sportaccommodaties geschikt moeten zijn om te sporten. “Sporten zie ik als een verbindende kracht in de samenleving. Als wij als gemeente inwoners willen activeren meer te bewegen, moeten de faciliteiten daarvoor op orde zijn”, aldus Bunnik.

U bent welkom

Op woensdag 16 januari om 16.15 uur overhandigt sportwethouder Michiel Bunnik symbolisch een stuk kunstgras aan de voorzitter van GC&FC Olympia Edo Neefjes, te midden van voetballertjes.

U bent van harte uitgenodigd voor dit fotomoment. Uiteraard is er ook gelegenheid om te wethouder en de voorzitter te interviewen.

Datum: woensdag 16 januari 2019

Locatie: GC&FC Olympia, Bodegraafsestraatweg 52, 2805 GR Gouda op het hoofdveld.

Tijdstip: 16.15 – 16.30

Graag horen we of u aanwezig bent. Aanmelden kan via communicatie@gouda.nl.

Indiendatum: jan. 2019
Antwoorddatum: 6 feb. 2020

1. Hoe wordt het verdwijnen van deze oppervlakte groen gecompenseerd?

Het vervangen van het natuurgras door kunstgras wordt in dit geval niet gecompenseerd. Het betreft een niet-openbaar veld dat werd en wordt gebruikt voor voetbal.

2. Wordt voor dit kunstgras rubbergranulaat gebruikt?

Voor dit kunstgras wordt geen rubbergranulaat gebruikt, maar een alternatieve infill.