Vragen over screening van jagers en andere wapen­be­zitters


5 november 2019

De PvdD Gouda heeft vragen ingediend omtrent de e-screening van jagers en andere wapenbezitters. Eerder dit jaar werd deze test door de Minister van Justitie ingevoerd om de psychische gesteldheid van de aanvrager te kunnen beoordelen. Kenmerken als omgaan met stress, agressie, geweldfascinatie en crimineel gedrag worden getoetst. Als de test goed is doorlopen wordt er een wapenvergunning verleend. In Limburg blijkt een kwart van de aanvragers niet door test te zijn gekomen.

De te machtige nationale Jagersvereniging is in rep en roer en houdt de screening momenteel tegen, alsof zij boven de wet kunnen staan.

De PvdD vindt screening op psychische gesteldheid van wapendragers van groot belang en vraagt de gemeente het beleid van de minister te steunen. Want het gaat om vele honderden wapens in onze stad en de regio.

Foto: William Isted on Unsplash