Artikel 38 vragen: verplichte e-screening voor wapen­be­zitters.


Indiendatum: okt. 2019

De Tweede Kamer heeft in 2017 besloten dat er een gedragstest ingevoerd moet worden, met name als reactie op de vreselijke gebeurtenis in Alphen aan den Rijn, waarbij Tristan van der Vlis zes willekeurige mensen doodschoot in een winkelcentrum. Hij had psychische problemen en had nooit een wapenvergunning mogen hebben. Naar aanleiding hiervan is de e-screener ontwikkeld, een psychologische test waar iedereen die nu een wapen in huis heeft (en dus verlof op het verbod op verboden wapenbezit) aan mee moet doen en die ertoe kan leiden dat de vergunning wordt ingetrokken. Het ministerie van Justitie en Veiligheid informeert dat de e-screener uitvoerig is getest en dat de vragen zijn gebaseerd op "wetenschappelijk onderzoek en de expertise van psychologen". De screener is ontwikkeld door het Trimbos Instituut, TNO en Ipsos.

Jagers en mensen die de schietsport beoefenen, moesten sinds 1 oktober voor het eerst meedoen aan de test. De eerste groep die gescreend zou worden, was ouder dan 60 jaar of jonger dan 25 en al in het bezit van een wapenvergunning. Reeds 25 mensen bleken niet door de test heen te komen en hun vergunning werd ingetrokken. Het was dus niet ondenkbaar dat er nog meer vergunningen zouden worden ingetrokken. Inmiddels heeft de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging het heft in eigen hand genomen en heeft alle jagers die zijn opgeroepen, aangeraden niet naar de test te gaan. De argumentatie is dat de e-screener weer zou worden afgeschaft, ook al is dat niet bevestigd door het ministerie. Sterker, de vereniging is een kort geding begonnen om de handelingswijze rondom de e-screener ‘opgeschort en afgeschaft’ te krijgen. Terwijl ons inziens de uitkomst van het kort geding nog open is.

Op hun site wordt tevens gesteld dat jachtaktehouders voorlopig niet door de politie worden opgeroepen en dat ze daar mondeling bevestiging van hebben gekregen.

Bronnen: https://www.jagersvereniging.n... en https://nos.nl/artikel/2307103...

Graag stellen we u hierover de volgende vragen.

  1. Hoe oordeelt u over het feit dat de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging haar leden inmiddels heeft geadviseerd om geen gehoor te geven aan de oproep vanuit de overheid voor het deelnemen aan de verplichte e-screener en bovendien voor de 25 jagers van wie de vergunning is ingetrokken ervoor wil zorgen dat deze situatie herroepen wordt en zij hun vergunning terug krijgen?
  2. Geeft dit het College vertrouwen dat deze vereniging een gezond psychologisch profiel van een wapenbezitter voldoende serieus neemt? Waarom wel of niet?
  3. Volgens de kaartjes die in deze link zijn te vinden, bevonden zich in onze gemeente in 2018 bij elkaar opgeteld 188 schietsportwapens en 90 jachtwapens. Kloppen deze cijfers en bent u op de hoogte van deze cijfers? Neemt het jachtwapenbezit in Gouda toe of af?
  4. Hoe oordeelt u over de mogelijkheid dat er van deze Goudse wapenbezitters een deel wellicht niet door zo’n psychologische test zou komen?
  5. Wat zou dit voor de veiligheid in Gouda betekenen als de e-screener inderdaad wordt afgeschaft en het dus opnieuw niet mogelijk wordt Goudse (jacht)wapenbezitters psychologisch te testen?
  6. Sinds de gebeurtenissen in Alphen aan de Rijn schijnt de politie minder makkelijk te zijn met het verstrekken van wapenvergunningen en ook huisbezoeken af te leggen. Gebeurt dat laatste ook in onze gemeente? Hoeveel vergunningen werden de afgelopen 2 jaar geweigerd of ingetrokken?
  7. In hoeverre staat legaal en illegaal wapenbezit (zoals schietsportwapens, jachtwapens) op de agenda van de politie in de veiligheidsregio? In de ons omringende gemeenten gaat het ook om vele honderden wapens, bijvoorbeeld in Bodegraven-Reeuwijk om 115 schietsportwapens en 366 jachtwapens of in Zuidplas om resp. 175 schietsportwapens en 302 jachtwapens.
  8. Bent u bereid uw steun uit te spreken voor het beleid van de minister en aan te dringen op het verplicht afnemen van de huidige of een andere psychologische test voor iedereen die een wapen bezit, in het belang van de openbare orde en veiligheid? Waarom wel/niet en om welke redenen dan wel of niet?

Met vriendelijke groet,

Corina Kerkmans
Partij voor de Dieren Gouda