Tech­nische vragen over vervuilde grond en bagger


Indiendatum: okt. 2019

Onderwerp : Op 4oktober publiceerde het journalistieke onderzoekplatform ‘Follow The Money’ een artikel over het storten van vervuild bagger in Nederland. Het gaat hier om ‘vervuilde grond en bagger’ die veelal uit het buitenland komt en wordt gebruikt voor het vullen van meren waar zandwinning plaatsvindt en het storten bij bouwprojecten,het gebruiken voor ophogingen etc.

Ook een uitzending van Zembla van 26 september 2019 behandelde dit onderwerp. Grote zorg komt uit deze onderzoeksjournalistiek naar voren over de vraag waar wij de volgende generaties mee opzadelen.

Inmiddels is daar ook de actuele discussie bijgekomen over de zogenaamde ‘PFAS-normering’. PFAS is de afkorting van een groep van meer dan 6000 stoffen en staat voor Per- en PolyFluorAlkyl Stoffen, ook GenX valt hieronder. Ze worden al tientallen jaren in allerlei producten gebruikt. Onder andere in verf, blusschuim, pannen, kleding en cosmetica.

De stoffen zijn moeilijk afbreekbaar en hopen zich door emissies op in grond of rivieren. Ze zijn zeer schadelijk voor de mens, dier en natuur. Onder druk van de bouwlobby wil de minister nu dat het RIVM een minder strenge norm voor PFAS verontreiniging gaat hanteren, die ‘nog steeds veilig is’. Kortom, er worden door de nationale overheid geen maatregelen genomen die onszelf en toekomstige generaties beschermen en er wordt alleen naar de korte termijn gekeken.

De vraag is niet of maar wanneer een volgende affaire als ‘Lekkerkerk’ of ‘ Gouderak’ aan het licht gaat komen met dit korte termijn beleid.

Gouda heeft een nota Bodembeheer en Kwaliteitskaart die in 2016 door de Raad is vastgesteld. Zie bijgaand Raadsbericht.
Hierin schrijft de Raad dat de grond in Gouda ‘van prima kwaliteit is om op te leven’. Maar met deze nieuwe informatie vanuit de journalistiek en met het oog op de PFAS-crisis trekken wij dat toch in twijfel, met name of het huidige beleid er wel op is gericht om toekomstige generaties niet met vervuilde grond op te zadelen. Grond die door ons tot de nok wordt gevuld met vervuilde stoffen door steeds oprekkende normen, door gebrek aan controles en door de manier waarop wij de grond door onze leefwijze vervuilen (denk bv aan consumentenvuurwerk).

Dit geeft aanleiding tot de volgende vragen:

 1. Wat vindt het College van de resultaten van de onderzoeksjournalistiek? Heeft zij zorgpunten dat er in Gouda plekken zijn waar de grond vervuild is met (buitenlandse) bagger? Waarom wel of niet?
 2. Dezelfde vraag, maar dan over vervuiling van grond met PFAS?
 3. Op welke concrete plaatsen in de gemeente Gouda heeft in de afgelopen 10 jaar een ophoging van grond plaatsgevonden met grond of bagger die van buiten Nederland kwam? Denk hierbij aan Westergouwe, terrein van Donk, Oostpolder, Goudse Hout, de Geluidswal bij Bloemendaal, Gouwestroom, Winterdijk, etc.?
 4. Uit welke landen kwam deze grond of bagger?
 5. Dezelfde vraag als vraag 3, maar dan met (vervuilde) grond of bagger uit Nederland.
 6. Aan welke eisen en normen moesten de grond / materialen uit het buitenland voldoen, denk aan normen zoals het percentage plastic vervuiling, PFAS-normering, zware metalen, bestrijdingsmiddelen, chemische verontreiniging, bouwafval en aanwezigheid van asbest?
 7. Dezelfde vraag als vraag 6 voor grond en bagger uit Nederland.
 8. Welke controles zijn er uitgevoerd om de kwaliteit van de grond / materialen te controleren?
 9. Zijn er ook daadwerkelijk monsters genomen van de gestorte grond / materialen en onderzocht?
 10. Wanneer zijn de laatste controles uitgevoerd en hoe vaak worden deze uitgevoerd?
 11. Wat waren de resultaten van deze controles en kunnen deze per ommegaande aan de Raad ter beschikking worden gesteld?

De PvdD ziet de antwoorden met belangstelling tegemoet.

Edwin Kemner,burgerraadslid Partij voor de Dieren Gouda



Headerfoto: Paul Brennan from Pixabay