PvdD stelt vragen over vervuilde grond en bagger


30 oktober 2019

"De vraag is niet OF maar WANNEER een volgende affaire als ‘Lekkerkerk’ of ‘ Gouderak’ aan het licht gaat komen met dit korte termijn beleid."

De Partij voor de Dieren Gouda heeft aan het College van B&W vragen gesteld over de kwaliteit van de grond in Gouda. Daarbij gaat het vooral om de vraag of het huidige beleid er wel op is gericht om toekomstige generaties niet met vervuilde grond op te zadelen.

Aanleiding is onder meer een artikel over het storten van vervuild bagger in het journalistieke onderzoekplatform ‘Follow The Money en van een uitzending van Zembla over dit onderwerp.
Het gaat hier om ‘vervuilde grond en bagger’ die veelal uit het buitenland komt en onder meer wordt gebruikt bij bouwprojecten en voor ophogingen etc.
Uit deze onderzoeksjournalistiek komt grote zorg naar voren over de vraag waar wij de volgende generaties mee opzadelen.

Inmiddels is daar ook de actuele discussie bijgekomen over de zogenaamde ‘PFAS-normering’ waarbij het gaat om moeilijk afbreekbare stoffen die zeer schadelijk zijn voor mens, dier en natuur. Onder druk van de bouwlobby wil de minister nu de normen versoepelen.
Kortom, er worden door de nationale overheid geen maatregelen genomen die onszelf en toekomstige generaties beschermen.
"De vraag is niet of maar wanneer een volgende affaire als ‘Lekkerkerk’ of ‘ Gouderak’ aan het licht gaat komen met dit korte termijn beleid." aldus burgerraadslid Edwin Kemner.

In een Raadsbericht van de Goudse Gemeenteraad wordt gesteld dat de grond in Gouda ‘van prima kwaliteit is om op te leven’. Maar met deze nieuwe informatie vanuit de journalistiek en met het oog op de PFAS-crisis trekt de PvdD die uitspraak toch in twijfel.

We vroegen het College daarom onder meer op welke concrete plaatsen in de gemeente Gouda in de afgelopen 10 jaar een ophoging van grond heeft plaatsgevonden met grond of bagger die van buiten Nederland kwam. Ook wilden we weten aan welke eisen en normen de grond / materialen uit het buitenland moesten voldoen en welke controles er zijn uitgevoerd om de kwaliteit van de grond / materialen te controleren.

De volledige Raadsvragen met toelichting vindt u hier.

Headerfoto: Paul Brennan from Pixabay