Vragen over welzijn van geitjes bij Ruige Wete­ringpad


23 september 2019

Grenzend aan het eind van het Ruige Weteringpad bevindt zich een weide met een bonte verzameling van dieren: paarden, pony’s, schapen, lammetjes, geit en kleine geitjes, kalkoenen, kippen en kuikentjes en diverse soorten ganzen, kraaien en kauwtjes mengen zich vreedzaam tussen de andere dieren.

De weide is door een afrastering gescheiden van het openbaar gebied.

De afgelopen periode zijn er diverse incidenten geweest, waarbij de geitjes gevaar liepen. De geitjes zijn thans in staat over de afrastering te springen en kunnen de openbare weg bereiken. Een geitje is onlangs te water geraakt en dankzij een oplettende voorbijganger van de verdrinkingsdood gered. Ook is een geit bekneld geraakt nadat hij zijn kop door de afrastering gestoken had en deze door zijn horens niet meer zonder hulp kon terugtrekken. De dierenambulance is diverse keren met succes te hulp geroepen bij enkele van deze incidenten.

De Partij voor de Dieren heeft college gevraagd of ze bereid is in overleg te treden met de eigenaar van het perceel om deze aan te sporen een dierveilige afrastering aan te brengen en of er in de overeenkomst met de dierenambulance kan worden vastgelegd dat zij een actieve meldingsplicht heeft om de gemeente op de hoogte te brengen van situaties waarin dieren gevaar lopen.