Partij voor de Dieren Gouda stapt uit Raads­brede ‘Ener­gie­werk­groep’


10 juli 2019

In de Goudse gemeenteraad wordt door vertegenwoordigers van alle fracties gewerkt aan een aantal onderwerpen, waaronder ‘klimaatadaptatie’ en ‘Energietransitie’.

Onze fractie is daarbij tot de conclusie gekomen om onze medewerking aan de werkgroep ‘Energietransitie’ te stoppen. De belangrijkste reden hiervoor is dat wij het te beperkt vinden dat dit onderwerp zich nu voornamelijk beperkt tot gasloos wonen en de communicatie daaromtrent.

Voor ons behelst een energietransitie meer dan alleen gasloos bouwen. Ook energiebesparing, energie-opslag , andere vormen van transport en productie vallen er onder. Ook kan een energietransitie niet los gezien worden van ons consumptiepatroon zowel nu als in het verleden.

De richting die de werkgroep nu heeft ingezet brengt ons niet tot de fundamentele en zeer noodzakelijke veranderingen die wél nodig zijn voor een serieuze en effectieve energietransitie.

Al met al reden om weer vanuit een ‘oppositiegeluid’ deze discussie te gaan voeren.