Amen­dement op toekomst­visie 'Gouda ligt goed'


Alle 'Sustai­nable Devel­opment Goals' tellen mee!

10 juli 2019

In de toekomstvisie ‘Gouda ligt goed’ die is opgesteld op basis van een motie van 21 februari 2018 wordt er een verband gelegd met de zogeheten 'Sustainable Development Goals’ (SDG’s), duurzame ontwikkelings-doelstellingen dus. Daarbij wordt ook opgemerkt dat de onderlinge samenhang van de verschillende SDG's een zorgenpunt is.

Dat is wat ons betreft terecht want volgens de VN-resolutie kan er geen sprake kan zijn van een bijdrage aan een SDG als dit ten koste gaat vaneen andere SDG.
De Partij voor de Dieren Gouda heeft daarom in een amendement op het Raadsbesluit voorgesteld om afspraken te maken over het zeker stellen van dit deel van de toekomstvisie.

We stelden voor om dit te doen door in de gemeenteraad jaarlijks één of meerdere SDG’s uit de toekomstvisie uit te lichten en daarom heen een of meer activiteiten te plannen, zoals een themasessie of een werkbezoek. Waarbij vooral aandacht moet zijn voor de vraag op welke andere SDG’s de acties uit de Goudse toekomstvisie geen negatieve impact mogen hebben.Photo by Chelsea