PvdD stelt kritische vragen over Chee­seEx­pe­rience


Tot nu toe geen aandacht voor minder roos­kleurige aspecten en uitda­gingen zuivel­in­du­strie

5 maart 2019

De partij voor de Dieren Gouda heeft een aantal vragen gesteld naar aanleiding van een memo van het College aan de Gemeenteraad over de vorderingen van de CheeseExperience.
Deze zomer moet deze ‘tentoonstelling’ opengaan.

Kaas wordt van melk gemaakt. Gedurende de presentatie van de plannen in 2018 is ons door het College, maar zeker ook door de initiatiefnemers verzekerd dat er aandacht zal komen aan de minder rooskleurige aspecten van de zuivelindustrie en daarbij behorende uitdagingen.

Nu de plannen vorderen vermeldt het memo hier echter niets over. Tijd voor kritische vragen aan het College dus.

De Goudse fractie van de PvdD wil onder meer weten of het College bereid is om zich er voor in te spannen dat ook aan de negatieve maatschappelijke effecten van de zuivelproductie aandacht zal worden besteed.

Een andere vraag is of het College het gepast vindt, dat middels een ‘Cheese Experience’ reclame wordt gemaakt voor de vee-industrie waar de grondwaterstand iedere keer weer voor wordt verlaagd, juist op het moment waarop de gevolgen van een te lage grondwaterstand voor steeds meer Gouwenaren duidelijk worden.

In een toelichting bij de vragen wijst de partij op de volgende maatschappelijke effecten van de zuivelindustrie:

  1. Situatie van boeren in de zuivelindustrie
    (Onder meer: Lage prijzen voor de producten, hoge leningen, noodgedwongen intensivering, grote uitval bij kleine bedrijven)
  2. Gevolgen voor mens, milieu en natuur.
    (Onder meer: Uitstoot broeikasgassen, bodemdaling, verdwijnen biodiversiteit, fijnstof en op de mens overdraagbare dierziektes)
  3. Dierenwelzijn
    (Onder meer: situatie van moederkoeien, scheiden van moederdier en kind, het leed van slachtkalveren, gebrek aan weidegang en stalbranden)

De volledige, aan het College gestelde vragen en de uitgebreide bijlage over de hierboven genoemde maatschappelijke effecten vindt u hier.