Is de lengte van de natuur­vrien­de­lijke oevers toege­nomen?


5 april 2019

In het najaar van 2018 heeft een inwoonster uit Bloemendaal (Rietzoom) vragen gesteld over oeverwerken vlakbij haar woning. Na een aantal maal herhalen van haar vragen heeft ze uiteindelijk antwoorden gekregen maar dat heeft wel tot januari 2019 geduurd. Ondanks de antwoorden blijft toch nog onduidelijk wat er nu precies als gevolg van de recente oeverwerken gebeurd is.

Wij zijn met de inwoonster een kijkje gaan nemen op een aantal locaties bij haar in de buurt en hebben de voorgenomen oeverwerken in 2019 doorgenomen. De vragen die wij stellen zijn ook gesteld in het licht van de uitkomsten van de evaluatie van de groenstructuurvisie die de Raad in 2017 kreeg aangeboden. Daarin staat dat de lengte van de natuurvriendelijke oevers is toegenomen, maar klopt dat anno 2019 nog steeds? De fractie van de Partij voor de Dieren stelde er deze vragen over.