Motie over vergroening van school­pleinen unaniem aange­nomen


5 april 2019


Terwijl is aangetoond dat vergroening van de schoolomgeving positieve effecten heeft op de beleving van de gebruikers en omwonenden en op de bevordering van de biodiversiteit zijn de buitenruimtes van de scholen in Gouda echter voor het overgrote deel bedekt met tegels.
Daar moet wat aan veranderen vonden wij.

Daarom heeft de Partij voor de Dieren Gouda samen met GroenLInks in een motie het college opgeroepen om een partnerschap met schoolbesturen en het Hoogheemraadschap te verkennen om vergroening van schoolpleinen te bewerkstelligen.
Het is belangrijk om daarbij breder te kijken naar de mogelijkheden voor vergroening van schoolpleinen voor alle bestaande scholen dan het huidige IHP (Integraal huisvestingsplan) aangeeft.

De motie, die ook is ondertekend door de SP en D66 is met unanieme stemmen aangenomen in de Goudse gemeenteraad.Photo by Leo Rivas on Unsplash