PvdD en SP stellen vragen over daklo­zen­opvang


Opvang schiet te kort en gemeente weigert regel­matig brief­adres te geven

7 februari 2019

De daklozenopvang in Gouda voldoet niet (volledig) aan de landelijke eisen.
Daarnaast zijn er ook in Gouda zogenaamde “spookburgers” zonder briefadres, die geen uitkering, zorgverzekering en opvang kunnen krijgen omdat de gemeente ze een briefadres weigert te geven.

Dat concluderen de Partij voor de Dieren en de SP uit een raadsmemo van 29 januari jl. en uit een uitzending van De Monitor van 27 januari 2019. Ze hebben vragen gesteld aan het College van B&W.

In het raadsmemo staat dat 2 personen geen slaapplek hebben gekregen bij het Leger des Heils in Gouda.
De druk op het aantal beschikbare bedden in de nachtopvang blijft onverminderd groot (sinds 2016). Hierdoor is opvang van mensen zonder regiobinding vaak (ook) niet mogelijk.
In de uitzending van De Monitor wordt Gouda genoemd als één van de gemeenten die veel mensen nog steeds een briefadres weigeren. Dat briefadres heb je nodig om een uitkering, zorgverzekering en opvang te krijgen.

Wij vroegen het College onder meer wat zij concreet gaat doen voor die mensen die in Gouda geen briefadres ontvangen en of het college samen met ons van mening is dat de daklozenopvang in Gouda zo spoedig mogelijk moet worden uitgebreid.