PvdD motie over het regionaal verbinden van groen­stroken aange­nomen


9 november 2017

Dankzij een motie van de Partij voor de Dieren gaat de gemeente Gouda bij andere gemeenten in Midden Holland het voorstel doen om samen een project te ontwikkelen om in regionaal verband meer ‘insectenstroken’ aan te leggen en vooral om die met elkaar te verbinden.

De gemeente Gouda heeft al decennia ervaring met het beheren, verschralen en verbinden van ecologische groenstroken en - bermen, maar dit alles houdt momenteel echter bij de gemeentegrens op. Dat kan dus veel ambitieuzer, vond de Goudse PvdD fractie!

Het verbinden van bloemrijke randen is erg belangrijk om de huidige (dramatische) achteruitgang van insectenpopulaties tegen te kunnen gaan. Doel van de motie is dan ook om de biodiversiteit van insecten in de regio te ondersteunen en te bevorderen.

De motie, die u hier kunt vinden, werd mede ondertekend door SP, 50+Gouda en de ChristenUnie en werd met algemene stemmen aangenomen.