PvdD stelt vragen over plastic afval en over kunstgras


30 oktober 2017


In september verscheen een studie van het CPB over het recyclen van kunststoffen.
In die studie worden er nogal wat vraagtekens gezet bij de huidige gang van zaken bij het inzamelen en verwerken van plastic, zoals die ook in Gouda plaats vindt.
Zo blijken er bij het systeem van inzamelen van Plasctic Heroes maar beperkte toepassingsmogelijkheden te zijn. Recycling biedt volgens het CPB recycling bovendien geen oplossing voor de plastic soep het draagt maar in beperkte mate bij aan de reductie van de CO2 uitstoot.
De Partij voor de Dieren vraagt het Colege onder meer of de inspanningen niet minder moeten worden gericht op de inzameling van plastic afval maar vooral op het terugdringen van de productie en het gebruik van plastic, zoals bijvoorbeeld het streven naar een statiegeldsyteem.
Hier vindt u onze Raadsvraagen over plastic afval.Ook stelde onze fractie kritische vragen over het gebruik van germalen autobanden als ondergrond voor sportvelden en als rubbergranulaat op kunstgras. Dit naar aanleiding van de uitzending van Zembla op 4 oktober waarin melding werd gemaakt van de ernstige bodemverontreiniging die daar het gevolg van is. In deze uitzending wordt een sportveld in Gouda specifiek benoemd.
De PvdD fractie toonde zich zowel bezorgd om de ernstige verontreiniging van het ecosysteem, ook van omliggende terreinen als om de gezondheid van de sporters.
Hier vindt u onze Raadsvragen over kunstgras.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief