Motie melding delicten tegen dieren aange­nomen.


22 april 2015

Op 22 april is onze motie aangenomen die eraan bij moet dragen dat delicten tegen dieren in Gouda altijd worden gemeld. Aanleiding was het schietincident op 1 april jl., waarbij een kat werd gedood door een luchtbuks. Navraag bij onder meer dierenartsen leverde op dat dit soort incidenten veel vaker voorkomen in onze stad. De politie bleek daarvan niet op de hoogte.

De gemeente Gouda wil dat er altijd melding wordt gedaan wanneer er een strafbaar feit wordt gepleegd. Wij willen dat dat ook voor strafbare feiten tegen dieren geldt. Deze motie moet er in ieder geval voor zorgen dat Goudse inwoners worden geĆÆnformeerd dat zij een melding kunnen doen. En het zorgt ervoor dat er beter zicht komt op welke strafbare feiten tegen dieren worden gepleegd in onze stad, zodat hier gerichter iets aan gedaan kan worden.

Kat Mickey gedood door een luchtbuks (foto Dierenkliniek de Paltrok)
De kat Mickey stierf door een schot met een luchtbuks (Foto: Dierenkliniek De Paltrok)