Partij voor de Dieren steunt oproep Bed-Bad-Brood


5 mei 2015

De Partij voor de Dieren Gouda heeft mede steun gegeven aan een brief aan de Burgemeester die vraagt om duidelijkheid in Gouda omtrent de Bed-Bad-Brood regeling. Deze brief is mede ondertekend door vele organisaties, die allen hun zorgen uiten over onze solidariteit met uitgeprocedeerde asielzoekers. Niemand in ons land hoeft op straat te slapen, daar staan we volledig achter.

Maar onze partij vraagt daarbij ook aandacht dat het niet alleen bij ‘symptoombestrijding’ voor het lot van deze medemensen moet blijven. Wat wij willen is dat de oorzaken worden aangepakt waarom mensen veelal migreren: de ongelijkheid veroorzaakt door ons economisch systeem, de uitbuiting, de roofbouw op onze aarde en het opraken van schoon water en grondstoffen. Dit alles zijn belangrijke oorzaken waarom er conflicten zijn en waarom mensen op zoek gaan naar betere omstandigheden.

Opgedroogd land
Roofbouw op onze aarde is een belangrijke oorzaak van migratie

En ja, daar moet vooral het Rijk naar kijken. Maar Gouda is ook onderdeel van de wereld en van dit oneerlijke economische model. Des te zorgelijker is het dat de gemeente Gouda in april heeft aangegeven dat ‘internationale zaken niet tot haar takenpakket behoren’. Wij gaan daar als Partij voor de Dieren Gouda niet mee akkoord. Gouda kan en mag haar ogen niet sluiten voor wat er om haar heen gebeurt en wat de effecten van haar consumptiepatroon zijn.
Zie hiervoor ook het volgende citaat uit het weblog van Marianne Thieme: ‘Wij halen rozen uit Ethiopië en Kenia, boontjes uit Marokko en andere Afrikaanse landen die met droogte kampen. We halen veevoer uit een snel verdrogend Brazilië. En door steeds meer broeikasgassen uit te stoten, maken we de problemen alleen maar erger. Ik vind het absurd om te klagen over mensen die vragen om bed, bad en brood, terwijl we zelf niet onder ogen willen zien dat onze welvaart steunt op de schouders van de allerzwaksten, en op de grondstoffen van toekomstige generaties’.
https://www.partijvoordedieren.nl/weblog/weblog-week-18-2015