Duurzaam geld in Gouda


27 mei 2015


Op 27 mei is ons amendement aangenomen die 'de treasury' van Gouda duurzamer moet maken.
Bij de Treasury van een gemeente worden alle financiële zaken en transacties voor Gouda uitgevoerd. Zoals waar Gouda haar geld leent, met welke bank wordt gewerkt enzovoorts.

Door dit amendement moeten voortaan niet alleen louter financiele overwegingen daarbij een rol spelen, maar ook duurzame keuzen. Want het wordt steeds duidelijker dat kiezen voor duurzame en eerlijke financiële producten een gunstige impact heeft op onszelf en de wereld om ons heen. Gouda kan daar niet bij achterblijven en zal nu binnen haar wettelijke mogelijkheden duurzamer moeten gaan inkopen.

Tevens waren we mede indiener van een motie die het mogelijk maakt de BNG, de 'huisbank' van Gouda, op haar duurzaamheidsbeleid te beoordelen.
Op 24 juni komen de BNG bij de gemeenteraad langs.