Amen­dement Trea­su­rystatuut


27 mei 2015

De raad van de gemeente Gouda in vergadering bijeen op 28 mei

Overwegende dat:

  • Het duurzame inkoopbeleid van de gemeente ook van toepassing is op financiële producten;
  • Het treasurystatuut de doelstellingen en de randvoorwaarden van het financierings- en beleggingsbeleid van de gemeente Gouda weergeeft;
  • Er in het Treasurystatuut ontbreekt hoe Gouda omgaat met duurzaam bankieren en duurzame financiële producten.
  • Dit in andere gemeenten wel zo is, zoals bijvoorbeeld Delft of Emmen.

Stelt het volgende amendement voor:

  • Aan de toelichting op artikel 2 ‘Aandachtsgebieden’ op pagina 5, na (…)’afromingen van subrekeningen’ de volgende zinnen toevoegen:
    ‘Op het gebied van vermogensmanagement, middelenmanagement en cashmanagement zal conform het duurzaam inkoopbeleid van de gemeente, zoveel mogelijk gestreefd worden naar de aanschaf en het gebruik van duurzame financiële producten en de samenwerking met duurzame, financiële instituten.
  • Aan de toelichting op artikel 4 ‘Treasury als bedrijfsproces’ op pagina 6, na (….)’ die ook weer worden vastgesteld door de raad’ , de volgende zinnen toevoegen:
    ‘Tevens zal in de Treasuryparagraaf van de Jaarrekening worden gerapporteerd over duurzaamheid en welke resultaten er zijn geboekt met betrekking tot het inkoopbeleid van duurzame financiële producten en de samenwerking met duurzame financiële instituten.

Naam en ondertekening:

Corina Kerkmans – Partij voor de Dieren


Status

Aangenomen

Voor

Tegen

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer