Motie: Melding delicten tegen dieren


22 april 2015

De raad van de gemeente Gouda in vergadering bijeen op 22 april 2015

Constaterende dat:

  • Er in Gouda in de jaren 2012, 2013 en 2014 in totaal 260 delicten tegen dieren zijn gemeld;
  • Er op 1 april 2015 een kat is doodgeschoten met een luchtbuks;
  • Dit een delict is dat strafbaar is en bovendien ook gevaarlijk voor mensen is;
  • Dierenartsen melden dat er in de afgelopen jaren meerdere malen op dieren is geschoten, al heeft dat voor zover bekend niet eerder tot de dood van een dier geleid;
  • De politie met deze beschietingen echter niet bekend blijkt te zijn, behalve de beschieting van 1 april 2015;
  • Het verontrustend is dat dit soort ernstige situaties blijkbaar niet gemeld zijn;
  • De meldingsbereidheid van burgers inzake ernstige delicten tegen dieren derhalve verbeterd dient te worden.

Verzoekt het college:

  • In de communicatiestrategie voortkomend uit het IVB 2015 – 2018 actief naar burgers te communiceren dat er ook in het geval van delicten tegen dieren altijd melding moet worden gedaan bij de politie;
  • Dit op te nemen in de jaarlijkse actieplannen die voortvloeien uit het IVB 2015-2018.

En gaat over tot de orde van de dag

Ondertekening en naam:

Partij voor de Dieren - Corina Kerkmans


Status

Aangenomen

Voor

Tegen

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer