Succes­volle campagne, fantas­tisch resultaat!


20 maart 2015

Ook in en rond Gouda werd de afgelopen weken volop campagne gevoerd voor de verkiezingen van de Provinciale Staten en de Waterschappen. Zo werden er posters geplakt in de wijde omtrek, van Waddinxveen tot aan Schoonhoven en deden we de zaterdag vóór de verkiezingen uiteraard mee aan de verkiezingsmarkt in Gouda. We spraken met het winkelend publiek, deelden flyers uit, zongen liederen, hielden een schoonmaakactie in de binnenstad en werden gefilmd door Radio West.

En, met een fantastisch resultaat!
De PvdD-fractie in de Provinciale Staten van Zuid-Holland krijgt er een zetel bij en ook in het Hoogheemraadschap Rijnland kan de Partij voor de Dieren er nu met dubbele kracht tegenaan. De enorme winst in heel Nederland leidt bovendien tot minimaal één extra zetel in de Eerste Kamer.

In Gouda waren we één van de vier partijen die groeide en inmiddels hebben we het vertrouwen van 4,1% van de Goudse kiezers, een stijging van 1,8%. Daarmee kwamen we ruim boven de gemiddelde stijging in Zuid Holland.

Maar natuurlijk gaan we in Gouda voor meer, dus we nodigen iedereen met een hart voor mens, dier, natuur en milieu uit om mee te doen met ons groeiend verzet.
Goudse kiezers: bedankt!!!!!

Foto's van de verkiezingsmarkt vindt u op onze Facebookpagina.

Voorlopige uitslagen Provinciale Staten
Noord-Holland: 3 zetels (+2)
Groningen: 2 (+1)
Flevoland: 2 (+1)
Utrecht: 2 (+1)
Zuid-Holland: 2 (+1)
Noord-Brabant: 2 (+1)
Gelderland: 2 (+1)
Friesland: 1 (+1)
Overijssel: 1 (+1)
Limburg: 1 (+1)

Voorlopige uitslagen Waterschappen
Noorderzijlvest: 1 (+1)
Hunze en Aa’s: 2 (+1)
Wetterskip Fryslân: 1 (+1)
Hoogheemraadschap van Rijnland: 2 (+1)
Hoogheemraadschap van Delfland: 2 (gelijk)
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden: 3 (+2)
Rivierenland: 1 (+1)
Amstel, Gooi en Vecht: 2 (+1)

Gerelateerd nieuws

Standpunt over aankoop terrein Koudasfalt

Mede namens de Partij voor de Dieren is een motie ingediend en aangenomen om het college opdracht te geven de mogelijkheden...

Lees verder

Motie melding delicten tegen dieren aangenomen.

Op 22 april is onze motie aangenomen die eraan bij moet dragen dat delicten tegen dieren in Gouda altijd worden gemeld. Aanle...

Lees verder