Veilige oversteek visueel beperkten


Indiendatum: mei 2019

Aanleiding:
In het AD van 18 mei 2019 wordt aandacht gegeven aan niet functionerende rateltikkers die essentieel zijn voor blinden en slechtzienden bij veilig oversteken. Volgens Michel van Lookeren van de GAB wordt hier al weken aandacht voor gevraagd, echter zonder resultaat.
Voor onze fractie is een toegankelijke en inclusieve stad heel belangrijk. Daarom stellen we de volgende vragen aan het college van B&W:

  1. Kunt u aangeven hoe vaak en wanneer er melding is gemaakt van niet functionerende ‘rateltikkers’ bij zowelde Blekersingel als de Tiendewegbrug?
  2. Per wanneer is dit probleem verholpen en hoe waardeert u de termijn tussen melding en oplossing?
  3. Is het volgens u aanvaardbaar dat er meerdere weken geen veilige oversteek mogelijk is omdat een aannemer een langere levertijd van materiaal heeft?
  4. Hoe waardeert u het verschil in reparatietermijn tussen de periode dat Cyclus verantwoordelijk was en de huidige situatie dat de gemeente er over gaat?
  5. Welke acties wil u als college ondernemen om te zorgen dat defecte ratelklikkers binnen een acceptabele termijn gerepareerd worden


Wout Schonewille - Christen Unie

Corina Kerkmans - Partij voor de Dieren