Tech­nische en politieke vragen over de nota vuur­werk­vrije zones


Indiendatum: mei 2019

Bijgaand onze technische en politieke vragen over de nota vuurwerkvrije zones en het voorgelegde stappenplan.
(voor de bespreking van 8 mei 2019)

 1. Hoeveel materiële schade was er de afgelopen jaarwisseling in onze stad?
 2. Kunnen de successen van de vuurwerkvrije zones in Gouda van de afgelopen jaarwisseling door het College worden beschreven? In hoeverre is het afsteken van zwaar vuurwerk bij het viaduct en het opblazen van de borden ‘vuurwerkvrije zones’ onderdeel van het beschreven succes?
  Qua bevindingen bij de vuurwerkvrije zones die zijn wij ook zeer geïnteresseerd naar de antwoorden op de vragen van Gouda’s 50+ Partij.
 3. Wat verwacht u aan successen met de voorgestelde aanpak van maximaal 15 vuurwerkvrije zones in de komende jaarwisseling? Worden mens en dier veiliger en zal het milieu minder vervuild worden?
 4. In hoeverre verhoogt het feit dat mensen zelf op Oudejaarsnacht moeten handhaven de veiligheid van die ‘handhavende’ mensen?
 5. Is de mogelijkheid onderzocht om geheel Gouda vuurwerkvrij te maken en ‘afsteekzones’ aan te wijzen? Kunnen wij de bevindingen daarvan ontvangen? Inclusief de bevindingen of handhaving van en in‘afsteekzones’ veel efficiënter en effectiever is.
 6. Hoeveel inwoners hebben een vuurwerkvrije zone aangevraagd en wat waren voor hen de redenen om daarvan af te zien?
 7. Mag er vuurwerk worden afgestoken in het Goudse Hout? Of in andere parken van Gouda? Wordt daar gehandhaafd? Waarom wel of niet?
  Op nieuwjaarsdag hebben wij in onder meer het Goudse Hout veel vuurwerkresten en de vernieling van straatmeubilair aangetroffen (zie bijgaande foto’s voor twee impressies).
 8. Worden vuurwerkverkopers mede verantwoordelijk gesteld voor het schoonmaken van onze omgeving en het vergoeden van schade aan omgeving,mens en dier?Of zijn de gemeente, de hulpdiensten, de ziekenhuizen, de verzekeringen etc genoodzaakt om de maatschappelijke schade van consumentenvuurwerk te betalen?
 9. In het memo wordt gesproken over dat de nationale politiek vindt dat ‘nog te veel mensen lol beleven aan vuurwerk’. Is de enquête in Gouda op basis van ‘lol in vuurwerk ’geïnterpreteerd en is ‘lol’ het enige uitgangspunt van het College geweest bij het voorgenomen beleid en het stappenplan?
 10. Zo nee, in hoeverre zijn in de overwegingen van het college ook onderstaande standpunten, bevindingen en aanbevelingen meegenomen en hoe kunnen wij die herkennen in de nota en het voorgenomen stappenplan?- Schade veroorzaakt door vuurwerk?
  1. Het standpunt, de bevindingen en aanbevelingen van de RDOG?
  2. Het standpunt, de bevindingen en aanbevelingen van brandweer, politie en hulpdiensten?
  3. Het standpunt, de bevindingen en aanbevelingen van het GHZ?
  4. Het standpunt van de commerciële verkopers van vuurwerk?
  5. De redenen van inwoners die een vuurwerkvrije zone hebben aangevraagd, maar daarvan af hebben gezien?
  6. Het lijden van huisdieren onder vuurwerk, ofwel dierenwelzijnsoverwegingen, en de kosten die eigenaars daarvoor moeten maken?
   Merk op: in België hebben dierenwelzijnsoverwegingen de doorslag gegeven om vuurwerk zoveel mogelijk te gaan verbieden
  7. Het lijden van en de schade aan flora en fauna als gevolg van vuurwerk?
  8. De lange termijn vervuiling van het oppervlaktewater en de bodem als gevolg van zware metalen door vuurwerk?
   Merk op: ruim 10% van de kopervervuiling in ons oppervlaktewater komt door het afsteken van consumentenvuurwerk. K
   oper is zeer giftig voor dieren en planten in het water.
  9. De vervuiling door fijnstof, de gevolgen daarvan voor de gezondheid van mens en dier en de problemen die mensen met COPD ondervinden als gevolg van vuurwerk?
  10. De ongelukken die jaarlijks gebeuren en de verwondingen van, met name omstanders, van ‘gewoon’ legaal vuurwerk?
  11. Het standpunt, de bevindingen en de mening van honderden maatschappelijke organisaties, waaronder oogartsen?
  12. De bevindingen in andere steden?
   Merk op: de Burgemeester van Hilversum heeft ons in 2018 toegelicht dat er alternatieven aan mensen moeten worden geboden, maar dat in de Binnenstad van Hilversum de mensen de straat weer opkomen en durven.
  13. Het feit dat de Oudejaarsnacht door de Onderzoeksraad voor Veiligheid is aangeduid als ‘de gevaarlijkste nacht van het jaar’ en de redenen waarom dat zo is? (Onder meer alcoholmisbruik dat de grenzen van mensen verlegt, aanwezigheid van vuurwerk dat tegen hulpverleners wordt gebruikt, gewonden en het afgelopen jaar zelfs weer een dode etc.)
 11. Onderschat het College met de voorgestelde aanpak en het stappenplan de gevaren van consumentenvuurwerk?
  In het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid uit 2017 staat namelijk letterlijk :
  (...) Vuurwerk
  Het afsteken van zowel illegaal vuurwerk als legaal consumentenvuurwerk veroorzaakt veel letsel. Het gebruik van vuurwerk verergert daarnaast de ordeproblemen. De beschikbaarheid van onveilig vuurwerk en het onjuist gebruik van vuurwerk leiden in combinatie met de omstandigheden rondom de jaarwisseling tot grot veiligheidsrisico’s.
  Het afsteken van consumentenvuurwerk is in Nederland toegestaan, maar de risico’s ervan worden veelal nog onderschat. [cursivering en onderstreping door PvdD Gouda] Siervuurwerk blijkt een belangrijk aandeel te hebben in het veroorzaken van letsel, waarbij er sprake is van veel verwondingen onder omstanders.Een deel van de slachtoffers houdt er blijvend letsel aan over.
  Lang niet iedereen volgt de instructies op voor het afsteken van vuurwerk, waaronder het gebruiken van een aansteeklont, het dragen van een vuurwerkbril en het houden van voldoende afstand. Burgers hebben op dit punt een eigen verantwoordelijkheid, ook ten aanzien van hun kinderen. De veiligheidsrisico’s worden vergroot door het gebruik van alcohol en drugs, groepsdruk, slecht zicht, dichte bebouwing en de aanwezigheid van veel mensen op straat. Vuurwerk is bovendien niet alleen gevaarlijk voor de afstekers. Ook omstanders, voorbijgangers, politie en hulpverleners lopen gevaar (...)