Tech­nische vragen bij het bestem­mingsplan Boer­haave­kwartier


Indiendatum: mei 2019

Bijgaand onze vragen over het bestemmingsplan Boerhavekwartier (bespreking op 8 mei 2019)

  1. Kan er in eenvoudige taal nogmaals uitgelegd worden waar de Raad nu eigenlijk over moet gaan besluiten. Zowel het besluit, het Raadsvoorstel als de bijlagen zinn te technisch van aard.

  2. Gaat er gesloopt worden voor de ontwikkelingen in het Boerhaavekwartier en zo ja, welke gebouwen?

  3. Moeten de ontwikkelaars van het Boerhaavekwartier ook 15% openbaar groen aanleggen en waarom wel of niet?

Hartelijke groet,


Corina Kerkmans
Partij voor de Dieren Gouda