Tech­nische vragen Spoorzone


Indiendatum: apr. 2019

Op basis van welke regel of besluit mag het College nu al te starten met reclame voor wonen in de Spoorzone terwijl er naar wij begrepen nog bestemmingswijzigingen in de Raad aan de orde komen en het onderwerp überhaupt nog als ‘geagendeerd’ staat voor de Raad?

Indiendatum: apr. 2019
Antwoorddatum: 12 apr. 2019

Op 27 november 2018 heeft het college de gemeenteraad geïnformeerd over de Verstedelijkingsagenda Gouda. In de memo aan de gemeenteraad is onder andere aandacht besteed aan de gesprekken met de provincie over 1.000 woningen in de Spoorzone. In vervolg hierop is een samenwerking tot stand gekomen tussen de provincie en de gemeente om deze plannen nader uit te werken. Via de “Vliegende Brigade” levert de provincie een bijdrage door beschikbaarstelling van een adviseur die bijdraagt aan de totstandkoming van een ontwikkelperspectief voor de Spoorzone. De betreffende borden zijn geplaatst als markering van deze samenwerking. Op dit moment wordt verkend hoe tot realisering van de 1.000 woningen in de Spoorzone kan worden gekomen.

De gemeenteraad zal worden geïnformeerd over het ontwikkelperspectief. Zoals in de raadsmemo is aangeven moeten voor het realiseren van de plannen ook verschillende bestemmingsplannen worden aangepast, waarover de gemeenteraad een besluit moet nemen.