Tech­nische vraag: Samen­stelling advies­com­missie naam­geving openbare ruimte


Indiendatum: 16 apr. 2019

Graag ontvang ik zsm een overzicht van de samenstelling van de adviescommissie naamgeving openbare ruimte met benoemingsdatum en vermelding M of V.

Indiendatum: 16 apr. 2019
Antwoorddatum: 23 apr. 2019

Graag ontvang ik zsm een overzicht van de samenstelling van de adviescommissie naamgeving openbare ruimte met benoemingsdatum en vermelding M of V.

De adviescommissie voor naamgeving openbare ruimte is een commissie die advies geeft aan het College voor de benamingen in de openbare ruimte ingevolge de Verordening Naamgeving openbare ruimte.
Artikel 3. Samenstelling en lidmaatschap

1. De commissie bestaat uit een oneven aantal leden met een maximum van negen, die woonachtig zijn in Gouda. Een brede belangstelling strekt de leden tot aanbeveling, alsmede affiniteit met de Goudse geschiedenis en cultuur in de ruimste zin van het woord. Bovendien dient de pluriformiteit van de Goudse samenleving zo veel mogelijk in de samenstelling van de commissie te worden weerspiegeld

De vergaderingen zijn openbaar.

De portefeuillehouder is de Burgemeester
De commissie bestaat uit de volgende leden:
Voorzitter en permanent lid dhr M. Lucassen
Ambtelijk secretaris, de beheerder van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen dhr M.H. Peters
Overige leden:
Dhr C. Revet benoemd per 30-9-2014
Mevr. M. Strating benoemd per 25-11-2014
Dhr T.A.M. Geels benoemd per 1-1-2017
Dhr N.J. Boerboom benoemd per 1-1-2018
Dhr A.T. Koolmees benoemd per 1-5-2018
Vacature

Voor de vacature is een benoemingsvoorstel aan het college gezonden voor een benoeming per 1-6-2019.co