Tech­nische vragen: Prijzen huur ruimtes stadhuis


Indiendatum: 8 mei 2022

Volgens onze informatie zijn de prijzen voor het huren van een ruimte in ons stadhuis als volgt:

  • Alle culturele/maatschappelijke Goudse organisaties €250,-- per dag/dagdeel
  • Bijeenkomsten van 6 t/m 30 personen (of kleiner) €250,-- per dag/dagdeel
  • Bijeenkomsten die niet aan bovenstaande voldoen afhankelijk van de situatie meer dan € 250,-- per dag/dagdeel
  1. Kunt u aangeven of bovengenoemde situatie correct is of indien anders wat de prijzen en voorwaarden wel zijn?
  2. Kunt u aangeven of afhankelijk van de situatie soms ook andere prijzen berekend kunnen worden t.a.v. de onder 1 en 2 genoemde groepen?
  3. Kunt u aangeven of het mogelijk is voor de onder 1 en 2 genoemde groepen indien voor deze groepen het bedrag een bezwaar is of en welke subsidie mogelijkheden er zijn?
  4. Kunt u aangeven hoe de prijs van €250,-- is opgebouwd/onderbouwd?
  5. Kunt u aangeven welk deel van de inkomsten uit verhuur van het stadhuis aan de gemeente toekomen?
  6. Kunt u aangeven voor welke termijn er afspraken met de Waag zijn over het beheer en de verhuur van het stadhuis?