Tech­nische vragen 'Eenden voeren'


Indiendatum: jun. 2019

In Apeldoorn heeft de gemeente in samenwerking met het verantwoordelijke Hoogheemraadschap Vallei en Veluwe borden geplaatst waarbij mensen worden gewaarschuwd waarom zij eenden en ganzen niet met brood moeten voeren.
‘Stadseenden worden vaak niet ouder dan 3 jaar, terwijl ze met gevarieerd eten wel 15 kunnen worden’, aldus een citaat in het artikel.

De gemeente Apeldoorn laat daarmee zien dat brood voeren niet alleen zeer slecht is voor eenden, ganzen, zwanen of andere watervogels , maar dat ook de waterkwaliteit ermee gediend is als er niet meer wordt gevoerd. Broodresten in (opwarmend) water zorgen als gevolg van verrijking voor allerlei problemen, zoals voor blauwalg en bv botulisme-bacteriën die giftige stoffen afscheiden die niet alleen dodelijk zijn voor vissen en andere waterdieren maar ook gevaarlijk voor mensen.

De Partij voor de Dieren Gouda heeft diverse malen klachten ontvangen dat er (extreem) veel brood wordt gevoerd bij het Erasmusplein. Zo zou er sprake van zijn dat er hele zakken brood in het water worden gegooid. Dit zou daar mede gebeuren door een aantal inwoners omdat de Islam gebiedt dat er geen eten mag worden weggegooid waar nog van geprofiteerd kan worden, waardoor het (onder meer) aan de eenden wordt gevoerd met helaas alle nadelige gevolgen van dien.
Een andere plek waar veel door omwoners wordt gevoerd is de Turfmarkt.

Naar aanleiding van de stappen in Apeldoorn en de klachten die wij in Gouda hebben gehoord, hebben wij de volgende vragen:

1. Zijn er meer plekken bekend in onze stad waar eenden en watervogels dagelijks of heel vaak gevoerd worden? Het gaat ons dan niet om de situatie dat er door omstanders wel eens een boterham in het water wordt gegooid, maar om plekken a la de Turfmarkt en het Erasmusplein waar ‘systematisch’ wordt gevoerd.
2. Zijn er meer plekken bekend waar brood of wellicht andere voedingsresten in het water worden gegooid (in plaats van in de GFT-bak of desnoods het restafval)?
3. Doet de gemeente aan speciale voorlichting over het weggooien van brood- en etensresten en wat mensen eventueel voor andere zaken met de resten zouden kunnen doen en waarom dat belangrijk is? Zo ja, kunnen wij die informatie ontvangen?
4. Doet de gemeente of het Hoogheemraadschap (zijnde Rijnland of Schieland/ Krimpenerwaard) al iets tegen het voeren van watervogels en/of staat er iets over in de APV of andere lokale reglementen?

Hartelijke groet,

Corina Kerkmans
Partij voor de Dieren Gouda

Indiendatum: jun. 2019
Antwoorddatum: 7 aug. 2019

In Apeldoorn heeft de gemeente in samenwerking met het verantwoordelijke Hoogheemraadschap Vallei en Veluwe borden geplaatst waarbij mensen worden gewaarschuwd waarom zij eenden en ganzen niet met brood moeten voeren.
‘Stadseenden worden vaak niet ouder dan 3 jaar, terwijl ze met gevarieerd eten wel 15 kunnen worden’, aldus een citaat in het artikel.

De gemeente Apeldoorn laat daarmee zien dat brood voeren niet alleen zeer slecht is voor eenden, ganzen, zwanen of andere watervogels , maar dat ook de waterkwaliteit ermee gediend is als er niet meer wordt gevoerd. Broodresten in (opwarmend) water zorgen als gevolg van verrijking voor allerlei problemen, zoals voor blauwalg en bv botulisme-bacteriën die giftige stoffen afscheiden die niet alleen dodelijk zijn voor vissen en andere waterdieren maar ook gevaarlijk voor mensen.


De Partij voor de Dieren Gouda heeft diverse malen klachten ontvangen dat er (extreem) veel brood wordt gevoerd bij het Erasmusplein. Zo zou er sprake van zijn dat er hele zakken brood in het water worden gegooid. Dit zou daar mede gebeuren door een aantal inwoners omdat de Islam gebiedt dat er geen eten mag worden weggegooid waar nog van geprofiteerd kan worden, waardoor het (onder meer) aan de eenden wordt gevoerd met helaas alle nadelige gevolgen vandien.
Een andere plek waar veel door omwoners wordt gevoerd is de Turfmarkt.

Naar aanleiding van de stappen in Apeldoorn en de klachten die wij in Gouda hebben gehoord, hebben wij de volgende vragen:

 1. Zijn er meer plekken bekend in onze stad waar eenden en watervogels dagelijks of heel vaak gevoerd worden? Het gaat ons dan niet om de situatie dat er door omstanders wel eens een boterham in het water wordt gegooid, maar om plekken a la de Turfmarkt en het Erasmusplein waar ‘systematisch’ wordt gevoerd.
  Antwoord
  : Vogels worden door de hele stad heen gevoerd met bijv. oud brood. Gouda heeft heel veel watergangen. Er is geen beeld van locaties waar “systematisch” wordt gevoerd.

 2. Zijn er meer plekken bekend waar brood of wellicht andere voedingsresten in het water worden gegooid (in plaats van in de GFT-bak of desnoods het restafval)?
  Antwoord
  : Zie antwoord op vraag 1.

 3. Doet de gemeente aan speciale voorlichting over het weggooien van brood- en etensresten en wat mensen eventueel voor andere zaken met de resten zouden kunnen doen en waarom dat belangrijk is? Zo ja, kunnen wij die informatie ontvangen?
  Antwoord
  : Nee. De gemeente voert hier geen actief beleid in.
 4. Doet de gemeente of het Hoogheemraadschap (zijnde Rijnland of Schieland/ Krimpenerwaard) al iets tegen het voeren van watervogels en/of staat er iets over in de APV of andere lokale reglementen?
  Antwoord: In artikel 2.33 verbiedt het voeren van (stads)duiven of andere overlast veroorzakende vogels. Dit heeft voor stadstoezicht geen prioriteit. Het is niet bekend of de waterschappen hier beleid op voeren.


  Hartelijke groet,

  Corina Kerkmans
  Partij voor de Dieren Gouda