Artikel 38 vragen over de Bomen­ma­kelaar


Indiendatum: jan. 2018

Regelmatig worden in de gemeente Gouda gezonde bomen gekapt. Tegelijkertijd zijn er ook gemeenten en projectontwikkelaars die volwassen bomen willen plaatsen binnen een project. En wellicht neemt die behoefte toe, nu de beleidsnota ‘Groen Groener Gouda’ is aangenomen, waarbij projectontwikkeling 15% groen moet inhouden en wijken ook zullen worden vergroend.

De Bomenmakelaar is een initiatief van enkele ondernemers in het werkveld van bomen en buitenruimte. Doel is om gezonde volwassen bomen te kunnen behouden/ Zie ook: www.bomenmakelaar.nl

Dat leidt tot de volgende vragen aan College:

  1. Is de gemeente bekend met het principe van De Bomenmakelaar?
  2. Is de gemeente bereid om gebruik te maken van de diensten van De Bomenmakelaar om gezonde bomen zoveel mogelijk te kunnen behouden in eigen dan wel een andere gemeente? Zo nee, waarom niet?
  3. Indien de gemeente Gouda gebruik wil gaan maken van de Bomenmakelaar op welke termijn kan dit gaan plaatsvinden?

De PvdD zien de antwoorden met belangstelling tegemoet.

Corina Kerkmans, fractievoorzitter Partij voor de Dieren Gouda

Indiendatum: jan. 2018
Antwoorddatum: 20 feb. 2018

De antwoorden van het college vindt u hier.