Artikel 38 vragen met betrekking tot vuur­werkshow 22 december 2017 


Indiendatum: dec. 2017

Geacht college van B&W,

Conform artikel 38 van het Reglement van Orde, hebben de fractie van de PvdD en SP de volgende vragen:

De eerste vraag is urgent en gaat over voornemens tot vuurshows tijdens de komende jaarwisseling.

Inleiding
Op 22 december is op ongeveer 700 meter van het Dierentehuis Midden Holland op de atletiekbaan een vuurwerkdemonstratie gehouden. Het Dierentehuis Midden Holland was niet op de hoogte gebracht van deze show en heeft op de dag zelf nog hemel en aarde bewogen om de show tegen te houden. Want met tientallen dieren, waarvan een aantal getraumatiseerd, is een dergelijke show zo vlakbij natuurlijk een ramp. Zowel de harde geluiden, de lichtflitsen als de kruitdampen kunnen angst oproepen bij dieren met soms langdurige effecten. De Universiteit Utrecht brengt jaarlijks informatie uit over vuurwerk en huisdieren: https://www.uu.nl/oud-nieuw- huisdieren
In de APV van Gouda heeft het Dierentehuis recht om een vuurwerkvrije zone aan te vragen. Maar blijkbaar heeft bij het aanvragen en afgeven van de vergunning niemand rekening gehouden met het welzijn van de dieren en de vraag is of hier niet in strijd met geldende wetgeving of de lokale verordening is gehandeld.

Vragen
Dit is reden voor de Partij voor de Dieren en de SP om vragen te stellen, waarvan de eerste ze?e?r urgent is:

 1. Zijn er bij de komende jaarwisseling opnieuw vuurwerkshows gepland in de nabijheid van het Dierentehuis en kunnen deze alsnog worden tegengehouden?

  Vraag 1 is reeds beantwoord (bijlage).

  Dan de vervolgvragen over de vuurwerkshow op 22 december 2017:
 2. Was het voor dit evenement een vergunning of ontheffing van de gemeente Zuid Holland noodzakelijk? Zo nee, waarom niet?
 3. Indien vergunning of ontheffing noodzakelijk was, is deze aangevraagd en verleend?
 4. Wat is de verantwoordelijkheid van de gemeente Gouda in deze procedure geweest?
 5. Heeft de afdeling wijken en veiligheid in deze een rol gespeeld en klopt het dat zij geen bezwaar hadden dat er zo vlakbij het Dierentehuis een vuurwerkdemonstratie kon worden gehouden? Zo nee, wat was hun rol dan wel en wat waren de overwegingen?
 6. Welke grondslag is bij vergunningverlening gehanteerd en kan worden aangetoond dat er niet in strijd met geldende regelgeving is gehandeld?

  Indien de vergunning niet bij de provincie maar bij de gemeente Gouda moest worden aangevraagd, hebben we bij die situatie de volgende vragen:
 7. Wat is de rol van de afdeling wijken en veiligheid geweest en klopt het dat zij geen bezwaar hadden en dat daardoor er zo vlakbij het Dierentehuis een vuurwerkdemonstratie kon worden gehouden? Zo nee, welke rol hebben zij gespeeld en wat zijn hun overwegingen dan wel geweest?
 8. Welke grondslag is bij vergunningverlening gehanteerd en kan worden aangetoond dat er niet in strijd met geldende regelgeving is gehandeld? Om welke regelgeving gaat het (nationaal, provinciaal, lokaal, anders) en graag toelichting mbt de door de gemeente gemaakte overwegingen.

  En tot slot, ongeacht hoe het vergunningsproces is verlopen:
 9. Gaat de gemeente in overleg met het Dierentehuis over het gebeurde, en dan met name over de gevolgen van de vuurwerkshow voor de dieren en de medewerkers op 22 december jl?
 10. Kan de gemeente garanderen dat dit niet meer zal gebeuren en dat er geen vuurwerkshow meer zo dicht in de buurt van het dierenasiel of een andere dierenopvang zal worden toegestaan?

Hartelijke groet,

Corina Kerkmans
Fractievoorzitter Partij voor de Dieren Gouda

Indiendatum: dec. 2017
Antwoorddatum: 29 dec. 2017

De antwoorden van het College vindt u hier.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer