Tech­nische vragen over bomenkap Bolwerk en Raam


Indiendatum: dec. 2017

Beste collega’s,
Wij willen graag de volgende vragen indien:

In het AD van 20 december wordt melding gemaakt dat er 79 bomen zullen verdwijnen in verband met werken rondom het Bolwerk, waarvan 26 op De Raam. Bewoners zijn inmiddels een handtekeningenactie begonnen.
Het gebied waar het om gaat is onderdeel van een ‘prioriteitswijk’ uit de vorige week aangenomen beleidsnota ‘Groen Groener Gouda’, waar groen te schaars is (geworden).

Dat geeft de Partij voor de Dieren Gouda reden de volgende vragen te stellen:

  1. Klopt het bericht en zullen er in totaal 79 bomen gaan verdwijnen? Gaat er ook ander groen verdwijnen? Zo nee, om hoeveel bomen en groen gaat het dan wel?
  2. Wat is precies de reden dat de bomen en eventueel groen gaat verdwijnen?
  3. Wat is de gezondheidstoestand van de bomen? Is dit onderzocht en kunnen wij die informatie ontvangen?
  4. Indien de gezondheidstoestand goed of redelijk is, worden dan alle gezonde en redelijk gezonde bomen verplaatst? Waarom wel en niet en kunnen wij de informatie ontvangen over de verplaatsing van de bomen?
  5. Mocht het toch tot kap komen, worden er bomen en eventueel groen dan herplant? Waar?
  6. Als herplant niet plaatsvindt in de wijk en op De Raam zelf, wat betekent dat dan voor het vastgestelde in de beleidsnota ‘Groen Groener Gouda?
  7. Hoe verloopt de communicatie naar de inwoners? Waarom is het nodig dat zij blijkbaar een handtekeningenactie moeten starten? Kunnen we daaruit concluderen dat er geen overleg met buurtbewoners is geweest?
  8. Wat gaat u doen met betrekking tot overleg met bewoners in de komende maanden, naast de werkgroep Raam?
  9. De kap wordt in februari voorzien. Wordt er rekening mee gehouden dat wanneer er een zachte winter komt, in combinatie met de gevolgen van de klimaatverandering, dat vogels steeds vroeger nestelen?
  10. Worden er met het kappen van deze bomen kosten uitgespaard boven alternatieven om deze bomen te kunnen behouden?


Hartelijke groet,
Corina Kerkmans
Fractievoorzitter Partij voor de Dieren Gouda

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer