Artikel 38 vragen over de verruiming van het uitstal­lings­beleid


Indiendatum: nov. 2017

In het AD van 26 oktober 2017 staat vermeld dat vanaf 1 januari 2018 voor 2 jaar verruiming zal plaatsvinden van het Goudse uitstallingsbeleid. Aan de Raad wordt al sinds langere tijd beloofd dat er een winkelvisie wordt aangeboden ter besluitvorming en dat is nog altijd niet gebeurd. En toch wordt besloten tot deze opvallende maatregel, die ons inziens alleen maar in de brede context van een visie kan worden genomen. Waarbij zij opgemerkt dat de wij tegen een beleid zijn waarbij consumeren om het consumeren wordt gestimuleerd.

Dit geeft de Partij voor de Dieren aanleiding tot de volgende vragen:

  1. Zijn de overwegingen die destijds ten grondslag lagen aan het stoppen van uitstallingsbeleid niet meer van toepassing? Waarom wel of niet en graag zien wij dit per overweging toegelicht. En wat zijn nieuwe overwegingen om dit beleid toe te staan?
    Hoeveel handhavingscapaciteit wordt hier op gezet en ten koste van wat gaat dit?
  2. Is onderzocht welke invloed dit beleid heeft op het winkels in Gouda? En dan met name voor de kleine, lokale ondernemer?
  3. Gaat dit aanleiding geven tot meer open winkeldeuren in de stad? Zo nee, waarom niet?
  4. Mogen levende dieren worden gebruikt voor uitstalling? En waarom wel of niet?
  5. In hetzelfde AD stond in de editie van een dag eerder dat in Gouda vooral het feit dat we een historische Binnenstad hebben , onze stad uniek maakt en het sterke punt van de stad is. Door meer uitstalling op de straten zal juist te verwachten zijn dat dit zoveel prikkels geeft dat het afleidt van onze historische uitstraling. Hoe ziet het College deze maatregel in het licht van de zorg voor onze historische Binnenstad? Moeten de uitstallingen in overeenstemming zijn met het historisch karakter van onze prachtige stad?
  6. Is er rekening gehouden met wat deze maatregel betekent voor de toegang van onze stad voor mensen met een beperking? Hoe wordt voor deze mensen gezorgd dat zij geen extra of nieuwe hinder ondervinden? Wordt daarop gehandhaafd?
  7. Is de maatregel getoetst aan het VN Verdrag voor mensen met een beperking? Hierbij ook rekening houdend dat ‘toegankelijkheid’ obv het Verdrag kan worden ‘afgedwongen’. Zijn winkeliers daarop gewezen?
  8. Is deze maatregel nadelig voor het bereik van Gouda per fiets? Zo niet, waarom niet? Geeft dit grotere kans op ongelukken op plekken waar gefietst mag worden?


Hartelijke groet,
Corina Kerkmans
Fractievoorzitter Partij voor de Dieren Gouda

Indiendatum: nov. 2017
Antwoorddatum: 5 dec. 2017

De antwoorden van het College vindt u hier.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer