Art. 39 vragen: Futseltuin


Indiendatum: 13 dec. 2020

Bij de ingekomen stukken van de commissie Stad is een brief d.d. 30-11-2020 van de vrijwilligers van de Futseltuin, die problemen hebben met het geheel afsluiten van de doorgangen door de groene Futseltuin om de overlast van hangjongeren te beperken. Deze maatregelen zijn medegedeeld aan de omwonenden, maar er is geen overleg geweest met de vrijwilligers die al zes jaar lang met veel inzet het gebied ontwikkeld hebben en onderhouden.

  1. Deelt u onze mening dat in zo’n situatie in ieder geval eerst met de vrijwilligers overlegd moet worden, alvorens dergelijke ingrijpende maatregelen te treffen? Zo ja, bent u bereid in te gaan op hun uitnodiging om op een woensdagmiddag de situatie ter plekke te bekijken en met de vrijwilligers over alternatieven te overleggen?
  2. Heeft het jongerenwerk met de overlastgevende jongeren contact kunnen leggen? Zo ja wat zijn de uitkomsten hiervan? Kunnen de jongeren terecht op een andere locatie of kunnen zij samenkomen op deze locatie op een manier die geen overlast voor de omwonenden oplevert?
  3. De vrijwilligers noemen als mogelijkheden het uitbreiden van cameratoezicht en het plaatsen van een traag draaihek. Bent u bereid deze mogelijkheden uit te proberen?

Indiendatum: 13 dec. 2020
Antwoorddatum: 13 jan. 2021

1. Deelt u onze mening dat in zo’n situatie in ieder geval eerst met de vrijwilligers overlegd moet worden, alvorens dergelijke ingrijpende maatregelen te treffen?

Er is met verschillende partners en bewoners gesproken voordat dit besluit genomen is. Het was goed geweest als ook met de vrijwilligers van de Futseltuin was gesproken. Gezien de urgentie van de overlast is er voor snelheid gekozen om de hekwerken te gaan plaatsen.


2. Zo ja, bent u bereid in te gaan op hun uitnodiging om op een woensdagmiddag de situatie ter plekke te bekijken en met de vrijwilligers over alternatieven te overleggen?

De gebiedsregisseur is namens de gemeente in december direct op de uitnodiging ingegaan. Daar is hij ter plaatse in gesprek gegaan met de vrijwilligers van de Futseltuin. Hier is de afweging uitgelegd en ook gekeken naar haalbare alternatieven. Hierin is – zoals ook al eerder- gevraagd naar input voor mogelijke oplossingen.

De afweging is gemaakt tussen de toegankelijkheid van de openbare ruimte enerzijds en het stoppen van overlast anderzijds.

Een draaihek is erg vandalismegevoelig en geen optie op deze locatie. Eén hek, de directe doorgang tussen Futseltuin en speeltuin is uit de plannen gehaald waardoor de Futseltuin goed bereikbaar blijft voor de spelende kinderen uit de buurt.

Drie vluchtroutes zullen worden afgesloten. Er zullen dan nog verschillende toegangswegen naar het parkeerterrein én de Futseltuin open blijven.


3. Heeft het jongerenwerk met de overlastgevende jongeren contact kunnen leggen?

Het jongerenwerk heeft als opdracht voornamelijk zich te richten op de leeftijd 12 t/m 18 met aandacht voor de risicojeugd. De groep in Korte Akkeren bestaat uit mannen tussen de 20 en 30 jaar oud. Zij veroorzaken voornamelijk in de nachtelijke uren veel overlast. Op deze tijden is het jongerenwerk niet actief.


4. Zo ja wat zijn de uitkomsten hiervan? Kunnen de jongeren terecht op een andere locatie of kunnen zij samenkomen op deze locatie op een manier die geen overlast voor de omwonenden oplevert.

Deze specifieke groep laat afval achter, gebruikt lachgas en alcohol, maakt veel lawaai. Hiernaast ervaren de bewoners hun aanwezigheid als intimiderend. Dit zorgt voor overlast. Zij durven hun niet zelf aan te spreken uit angst voor represailles. Er is geen locatie in Gouda waar dit wel zou kunnen zonder dat dat overlast veroorzaakt.