Art. 39 vragen: Reser­veren afval­breng­station


Indiendatum: 15 jan. 2021

Met ingang van 4 januari jl. is het verplicht om een reservering te maken voor een bezoek aan het afvalbrengstation van Cyclus. Als reden hiervoor wordt aangegeven dat onveilige situaties voor bezoekers en medewerkers worden verkleind door het voorkomen van lange wachttijden, filevorming en clustering van bezoekers. De gemeente Gouda en Cyclus hopen hiermee een betere service te bieden aan de inwoners van de gemeente.

Fietsers hebben in verhouding tot automobilisten veel minder afval bij zich en kunnen over het algemeen de meegebrachte spullen op een enkele plek deponeren. Bovendien zijn fietsers niet belastend voor het milieu en is bewegen goed voor de positieve gezondheid.

  1. Deelt u onze mening dat fietsers geen bijdrage leveren aan files en lange wachttijden?
  2. Deelt u onze mening dat het opheffen van de reserveringsplicht voor fietsers tot enige milieuwinst kan leiden als hierdoor meer mensen het afvalbrengstation met de fiets (of lopend) bezoeken
  3. Bent u bereid de reserveringsplicht voor fietsers en voetgangers ongedaan te maken? Zo nee waarom niet?
  4. Deelt u onze mening dat het opheffen van de reserveringsplicht voor fietsers en voetgangers leidt tot een betere service voor de inwoners?

Indiendatum: 15 jan. 2021
Antwoorddatum: 2 feb. 2021

1. Deelt u onze mening dat fietsers geen bijdrage leveren aan files en lange wachttijden?

Antwoord: Deels.
In maart 2020 is vanwege de coronamaatregelen besloten om niet meer dan 9 bezoekers tegelijkertijd op het afvalbrengstation (ABS) toe te laten. Dat was de belangrijkste oorzaak van de lange wachtrijen en –tijden in 2020. Als meer mensen met de fiets zouden komen zou de file in theorie korter kunnen worden, maar de duur van de wachttijd voor de ingang van het ABS verandert daarmee niet.

2. Deelt u onze mening dat het opheffen van de reserveringsplicht voor fietsers tot enige milieuwinst kan leiden als hierdoor meer mensen het afvalbrengstation met de fiets (of lopend) bezoeken
Antwoord: Nee. Het ABS is bedoeld en wordt ook verreweg het meest gebruikt voor het wegbrengen afval dat niet in de reguliere inzameling door Cyclus wordt opgehaald, te weten:

  • grof huishoudelijk afval, zoals bijvoorbeeld matrassen, bankstellen en ander afval dat niet in de container of een afvalzak past , en
  • grotere hoeveelheden afval die ontstaan bij verhuizingen, verbouwingen, ontruimen van een woning van een overleden familielid en dergelijke.

Dat is niet op de fiets te vervoeren en het aantal bezoekers dat met de fiets komt is dan ook heel beperkt. Het gaat om ongeveer 1 % van de ruim 100.000 bezoekers per jaar. Het college acht het dan ook niet waarschijnlijk dat meer mensen op de fiets zouden komen als voor hen een uitzondering op de reserveringsplicht zou worden gemaakt. Enige milieuwinst is hier niet te verwachten.

Bovendien ziet het college tijdens deze coronacrisis liever dat inwoners één keer per auto met veel afval naar het brengstation gaan dan vaak per fiets met kleine hoeveelheden.

3. Bent u bereid de reserveringsplicht voor fietsers en voetgangers ongedaan te maken? Zo nee waarom niet?
Antwoord: Nee. Doel van het reserveringssysteem is het voorkomen van wachttijden voor de ingang van het ABS. Uitzonderingen op dat reserveringssysteem kunnen er toe leiden dat bezoekers niet op het gereserveerde moment op het ABS toegelaten kunnen worden, waardoor er toch weer wachttijden zouden kunnen ontstaan.

4. Deelt u onze mening dat het opheffen van de reserveringsplicht voor fietsers en voetgangers leidt tot een betere service voor de inwoners?
Antwoord: Nee. Sinds de invoering van het reserveringssysteem is de wachttijd beperkt voor alle bezoekers. Het college is van mening dat de service daarmee voor alle inwoners adequaat is.