Art. 38 vragen met betrekking tot het ener­gie­ver­bruik van de kunst­ijsbaan rond het oude stadhuis


Indiendatum: jan. 2020

Kunstijsbanen kosten veel energie om in stand te houden. Ook als hier groene energie voor wordt gebruikt heeft dit tot gevolg dat er voor ander energiegebruik weer meer fossiele brandstoffen moeten worden verbrand. Onze energievoorziening is momenteel namelijk nog verre van duurzaam en groene energie die voor een kunstijsbaan wordt gebruikt gaat verloren voor ander gebruik.

  1. Is het college bekend met het artikel in de New York Times op 22 december 2019 waarin staat dat in de Franse steden Bordeaux en Rennes zijn gestopt met kunstijsbanen vanwege zorgen over de grote CO2-uitstoot van deze kunstijsbanen?
  2. Is het college met ons van mening dat het in deze tijd waarin gletsjers, poolijs en permafrost ontdooien door klimaatverandering het ongewenst is om veel energie te gebruiken om een klein ijsvlak te creëren bij soms 10 graden boven nul?
  3. Is het college voornemens om volgens jaar weer een vergunning te verlenen voor deze ijsbaan?
  4. Weet het college hoeveel energie deze ijsbaan rond het oude stadhuis deze periode (winter 2019-2020) heeft verbruikt? Zo ja, graag aangeven wat het verbruik was.
  5. Hoe is de energie die deze ijsbaan heeft verbruikt opgewekt?

Corina Kerkmans
Partij voor de Dieren

Indiendatum: jan. 2020
Antwoorddatum: 3 mrt. 2020

1. Is het college bekend met het artikel in de New York Times op 22 december 2019 waarin staat dat in de Franse steden Bordeaux en Rennes zijn gestopt met kunstijsbanen vanwege zorgen over de grote CO2-uitstoot van deze kunstijsbanen?

Het college was niet bekend met het artikel uit de New York Times over de ijsbanen in deze Franse steden. Bedankt voor het onder de aandacht brengen van dit artikel.

2. Is het college met ons van mening dat het in deze tijd waarin gletsjers, poolijs en permafrost ontdooien door klimaatverandering het ongewenst is om veel energie te gebruiken om een klein ijsvlak te creëren bij soms 10 graden boven nul?

Nee, het college is van mening dat de ijsbaan een belangrijke toevoeging is in het winteraanbod van Gouda. Dit seizoen is door 30.000 tot 35.000 bezoekers geschaatst op de Goudse ijsbaan. Daarnaast is onze verwachting dat via andere beleidsvelden meer verschil kan worden gemaakt op het gebied van duurzaamheid en energie. Daarom zet de gemeente met het raadsprogramma energietransitie bijvoorbeeld vol in op de verduurzaming van vastgoed door duurzame en betaalbare energievoorziening voor bestaande bouw en de regionale energie strategie (RES). Of is de inzet vanuit het vastgestelde Mobiliteitsplan gericht op schonere mobiliteit.

3. Is het college voornemens om volgend jaar weer een vergunning te verlenen voor deze ijsbaan?

Ja, er is op voorhand geen reden om een nieuwe vergunningaanvraag voor de Goudse IJsbaan rondom het stadhuis niet te honoreren.

4. Weet het college hoeveel energie deze ijsbaan rond het oude stadhuis deze periode (winter 2019-2020) heeft verbruikt? Zo ja, graag aangeven wat het verbruik was.

Er is 1673,26 KWH gebruikt voor het koelen van de ijsbaan in de winter van 2019 – 2020. Dit is ongeveer de helft van het gemiddeld elektriciteitsverbruik van een gezin per jaar.

5. Hoe is de energie die deze ijsbaan heeft verbruikt opgewekt?

De ijsbaan wordt gekoeld met energie van de evenementenkast, welke in beheer van de gemeente is. Het volledige elektriciteitsverbruik is voor 100% verduurzaamd. Het verduurzamen van elektriciteit vindt plaats door het aankopen en afboeken van Garanties van Oorsprong (GvO’s). De gemeente neemt het volgende af:

  • 50% GvO’s afkomstig van bestaande Nederlandse biomassaprojecten met een NTA8080 certificering. Het mag daarbij geen bijstook in kolencentrales betreffen.
  • 50% GvO’s afkomstig van bestaande Nederlandse zon- of windmolenparken (mag zowel onshore als offshore zijn).