Art. 38 vragen met betrekking tot bouwen in laag­ge­legen gebieden


Indiendatum: dec. 2019

In een interview met kennisinstituut Deltaris, zoals gepubliceerd in het blad ‘Eigen Huis’, editie december 2019 – jan 2020, wordt gesteld dat ten gevolge van de toenemende stijging van de zeespiegel overwogen moet worden of er nog in laaggelegen gebieden nieuwbouwwijken kunnen worden gebouwd.

De fractie van de Partij voor de Dieren heeft de volgende vragen:

1. Is het college bekend met deze publicatie?

2. Hoe ziet het college deze stelling in combinatie met de bouw van de volgende fase van Westergouwe?

3. Op welke manier worden, gezien de lage ligging van delen van Gouda, de effecten van de zeespiegelstijging meegewogen in de beslissingen voor nieuwbouw binnen de gemeente Gouda?


Corina Kerkmans
Partij voor de Dieren