Art. 38 vragen met betrekking tot de toene­mende werkdruk van Politie


Indiendatum: dec. 2019

Via de diverse media bereiken ons verontrustende berichten over de steeds meer toenemende werkdruk van de politie, onder andere vanwege toenemende beveiliging van mensen en ondersteuning bij demonstraties e.d. Minister Grapperhaus heeft in antwoord daarop aangegeven dat de lokale politiechefs verantwoordelijk zijn voor de inzet en prioriteitstelling van de politie.

De fractie van de Partij voor de Dieren heeft de volgende vragen:

1. Speelt de toenemende werkdruk en tekort aan capaciteit momenteel ook in onze gemeente?

2. Zo ja, wat is de impact hiervan voor onze gemeente?

3. Kan worden aangegeven of de veiligheid van mens en dier voldoende geborgd is en kan dit worden toegelicht?

Corina Kerkmans
Partij voor de Dieren