Tech­nische vraag betref­fende een eventueel lidmaat­schap van American Chamber of Commerce


Indiendatum: jan. 2020

1. Is de Gemeente Gouda lid van de lobbygroep American Chamber of Commerce?

Indien ja,

2. Wat zijn de kosten van dit lidmaatschap?

3. Om welke redenen is de Gemeente Gouda lid van deze lobbyorganisatie?

Indiendatum: jan. 2020
Antwoorddatum: 19 feb. 2020

Nee, de gemeente is geen lid van de American Chamber of Commerce.