Vergroening parkeer­ta­rieven onder de loupe


31 januari 2020

Via belastingen en tarieven die inwoners aan de stad moeten betalen, kun je een vergroenende werking uit laten gaan op basis van ‘de vervuiler betaalt’. In Gouda gebeurt dat veel te weinig, terwijl wel veel partijen dit in hun verkiezingsprogramma hebben of hadden staan.

Dankzij onze motie gaat Gouda nu onderzoeken hoe parkeertarieven de vergroening van de auto’s in onze stad kunnen stimuleren. Jammer genoeg haalde het Collegevoorstel van het parkeerbeleid het die avond niet. Dat zette in op een andere en schone mobiliteit en bij nieuwe woonprojecten zelfs op een ‘nul-norm’ voor parkeren. Maar partijen als het CDA, de CU en de SGP hebben dat laten afzwakken. Zij zijn namelijk bang voor de ‘financiële lasten’ en paaien zo hun kiezers.

Wij denken liever in andere lasten waar we Gouwenaar niet mee op willen zadelen: vieze lucht, te weinig ruimte voor groen en auto’s die zowel bij productie als als afval ons milieu waanzinnig belasten.

Headerfoto: Stephan Müller from Pexels