Verbinding tijdens jaar­wis­seling in Gouda


PvdD motie leidt tot programma met Gouds gevoel in nieuw­jaars­nacht

31 december 2020

De tweede golf van corona duurt nog altijd voort en hoewel we als partij blij zijn met het algemene vuurwerkverbod dit jaar is het triest dat ter voorkoming van verspreiding van het virus alle gezamenlijke (vervangende) vieringen zoals een lichtshow deze jaarwisseling ook niet mogelijk zullen zijn. Het zal daarom ineens wel heel stil zijn in onze stad.

Omdat er volgens ons juist wel behoefte is om elkaar op afstand om middernacht een blijk van saamhorigheid te geven en er ook voor de jeugd weinig te doen is tijdens de viering heeft de Partij voor de Dieren in een motie het College opgeroepen om vrijwilligers, wijkteams, ondernemers, evenementenorganisaties, horeca en jongerenorganisaties uit te nodigen om in de Nieuwjaarsnacht een symbolische 'viering' voor onze inwoners te organiseren. En om als gemeente dit te ondersteunen.

De motie werd aangenomen en naar aanleiding daarvan is er overleg geweest op het stadhuis en zijn diverse organisaties hard aan de slag gegaan om er iets moois van te maken waardoor er in Gouda toch een gevoel van verbinding kan ontstaan tijdens de jaarwisseling.

Er is inmiddels een uitgebreid speciaal Gouds avondvullend programma gemaakt dat zowel vanaf de bank via Gouwestad TV als online via de website goudennieuwgouda.com te volgen is geweest. Op die laatste website kunt u ook het volledige programma terugkijken.